Mūsu ikgadējiem Jaunā gada mērķu izpildes nodomiem, kurus sev uzstādām katra gada sākumā, ir vairāki būtiski trūkumi. Ideja kaut ko vienu (un jaunu) darīt visa gada garumā pati par sevi ir gan biedējoša, gan nepraktiska un, godīgi sakot, pat nedaudz garlaicīga. Kāpēc gan neizmēģināt kaut ko jaunu 2018. gadā? Kā būtu, ja šo vienu apņemšanos – sasniegt savus finanšu mērķus – jūs saskaldītu reālās 12 daļās, panākot viegli izpildāmus mērķus katram 2018. gada mēnesim atsevišķi? Izveidojot šādu virkni ar viegli pārvaldāmiem uzdevumiem ar konkrētu laika limitu, jūs varēsiet sekot līdzi sava lielā mērķa reālajam ikmēneša progresam. Bez tam – tas ir vienkāršs veids, kā uzturēt un nezaudēt motivāciju visa gada garumā. Jums prātā būs lielā bilde, bet praktiskajā uzdevumā – konkrēta mēneša darāmo darbu saraksts. Kāds gan labums uzsākt kaut ko jaunu, ja jūs to nevarat novest līdz finiša taisnei? Tāpēc iepazīstināsim jūs ar vienkāršu rokasgrāmatu 2018. gada finanšu mērķu sasniegšanai katram mēnesim atsevišķi.

JANVĀRIS: Sastādiet personīgos ilgtermiņa un īstermiņa finanšu mērķus. Gada sākums ir ideāls laiks, lai novērtētu jūsu personīgo finanšu pagātni, tagadni un potenciālo nākotni. Sāciet ar to, ka atskatieties uz 2017. gadu. Vai pagājušais gads ir bijis panākumiem bagāts finanšu jomā? Tālāk izplānojiet, kādā pozīcijā vēlaties būt finansiāli gan šodien, gan arī rīt. Pārliecinieties, vai jūsu īstermiņa plāni ir saskaņoti ar jūsu ilgtermiņa skatījumu. Izveidojiet viedus personīgo finanšu mērķus – tiem ir jābūt konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, reāliem un piesaistītiem konkrētam izpildes termiņam. Piemēram, šogad viens no jūsu ilgtermiņa mērķiem varētu būt beidzot izkļūt no parādiem un atteikties no ātro kredītu aizdevēju TOP 10 izmantošanas jebkuru mirkļa iegribu finansēšanai vai arī izveidot pieklājīgu ārkārtas fondu. Viens no īstermiņa mērķiem varētu būt par visām nākamā gada Ziemassvētku dāvanām maksāt skaidrā naudā. Izpētiet, cik daudz jūs iztērējāt dāvanām 2017. gadā un iestatiet ikmēneša uzkrājumu budžetu šim mērķim, lai varētu katru mēnesi atlikt nepieciešamo summu. Gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķi ir atkarīgi tikai un vienīgi no jūsu personīgās situācijas.

FEBRUĀRIS: Palieliniet uzkrājumus neparedzētu gadījumu jeb ārkārtas fondā. Ir svarīgi, lai fonda līdzekļi neparedzētiem izdevumi būtu uzkrāti vismaz trīs līdz sešu mēnešalgu apmērā. Vai jūs tuvojaties šai summai? Iespējams, ka šai summai būtu jābūt pat lielākai, ja jums ir liela ģimene vai vairāki apgādājamie, kuri ir atkarīgi no jūsu ienākumiem. Ārkārtas fonds palīdz atturēt jūs no parādiem vai arī neļauj palielināt jau esošo parādu summu, kad nonākat nepatīkamā situācijā, kura prasa papildus finansējumu, piemēram, algota darba zaudēšana, dārgs mājas vai automašīnas remonts, strauja veselības pasliktināšanās un tamlīdzīgi.

MARTS: Iesniedziet nodokļu deklarāciju. Ja esat nodarbināts algotā darbā vai jums ir bijuši medicīniskie vai izglītības izdevumi iepriekšējā gadā, noteikti ir vērts iesniegt nodokļu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksātos nodokļus. Šis ir arī brīnišķīgs veids, kā tikt pie papildus līdzekļiem, kurus novirzīt parāda atmaksai.

APRĪLIS: Nopietni pieķerieties sava parāda atmaksai. Parāda vai kredītkartes overdrafta atmaksa var būt nepatīkams vai pat biedējošs pasākums, taču absolūti nepieciešams, lai sasniegtu savus finanšu mērķus. Ilgstošs parāds ietekmē jūsu kredītreitingu, un tas, savukārt, ietekmē citus finanšu dzīves aspektus. Martā pievērsieties parāda sistemātiskas atmaksas izplānošanai. Pierakstiet visus savus esošos parādus uz papīra lapas no mazākā līdz lielākajam. Izpētiet savu ikmēneša budžetu, un novirziet parāda atmaksai maksimāli lielāko daļu no brīvajiem līdzekļiem. Meklējiet veidus, kā piepelnīties un šos papildus ienākumus arī novirziet parāda atmaksai.

MAIJS: Laiks pēdējai gribai un testamenta sastādīšanai. Lai arī šis nav patīkams temats, par ko domāt, bet jūs nevēlaties pēkšņi atstāt šo pasauli neizsakot savu pēdējo gribu. Latvijā testamenti ikdienas cilvēka dzīvē nav populāra izvēle. Taču, ja jums ir pēcteči, kuriem būs nepieciešams sadalīt mantu pēc jūsu nāves – testaments ir labākais veids, kā to noorganizēt. Tas nebūt nenozīmē, ka jūs nenodzīvosiet vēl 50 brīnišķīgus gadus, bet labi ir būt sagatavotam dažādām situācijām un atvieglot palicēju dzīvi šo jautājumu sakārtošanā.

JŪNIJS: Novērtējiet nepieciešamību pēc dzīvības apdrošināšanas. Papildus testamenta sastādīšanai, dzīvības apdrošināšana palīdz nodrošināt to, ka gadījumā, kad jūs nomirsiet, jūsu ģimene būs finansiāli nodrošināta arī bez jums ka galvenā ienākumu avota. Ja jums ir mīļie cilvēki, kuri ir no jums finansiāli, dzīvības apdrošināšanu ir vērts apsvērt. Bez tam – jūs varat daļu no ieguldītās summas saņemt atpakaļ uz nodokļu atvieglojuma rēķina.

JŪLIJS: Palieliniet iemaksas pensiju fondos. Tomēr darot to, sekojiet, lai nepalielinātos jūsu budžeta izdevumi. Viens no variantiem: jūs varat palielināt iemaksas pensijas fondos, ja palielināsiet savu ieguldījumu tikai par to apmēru, par kādu šogad būsiet saņēmuši algas pielikumu.

AUGUSTS: Atveriet jaunu uzkrājumu kontu specifiskam mērķim. Uzkrājumu kontu ir derīgi atvērt, ja jums ir konkrēts mērķis, kuram uzkrāt. Piemēram, vēlaties uzsākt studijas, lai paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū, vai arī vēlaties uzkrāt pirmajai iemaksai nekustamā īpašuma iegādei.

SEPTEMBRIS: Ieviesiet kārtību finanšu dokumentos. Finanšu pārskati, rēķini un līgumi var apaugt kā nezāles, ja tie tiek atstāti bez uzraudzības. Ja arī jums ir paradums uzkrāt katru dokumentu, kam ir kaut mazākais finansiālais saturs – izmantojiet septembri, lai savestu kārtībā dokumentu kaudzi. Jūs noteikti atradīsiet vairākus dokumentus, kuriem sen iztecējis termiņš vai kuri vienā vai otrā veidā jau ir zaudējuši aktualitāti. Vēl labāk: apsveriet iespēju pāriet uz visa veida digitālajiem dokumentiem.

OKTOBRIS: Izveidojiet savu finanšu atbalsta komandu. Laiku pa laikam mums visiem ir vajadzīga palīdzība no malas un uzticami konsultanti, pie kuriem mēs varētu vērsties sarežģītos finanšu vai nodokļu jautājumos. Šāda finanšu atbalsta komanda var palīdzēt jums sasniegt savus finanšu mērķus. Tā var būt gan finanšu aplikācija tiešsaistē, draugi, kuri pārzina noteiktu finanšu jomu, nodokļu speciālisti, apdrošināšanas aģenti, hipotēku brokeri un nekustamā īpašuma aģenti un daudzi citi.

NOVEMBRIS: Pārstājiet aizdot bezprocentu aizdevumus ģimenes locekļiem. Nopietni apsveriet iespēju pilnībā atteikties no naudas aizdošanas saviem radiniekiem vai tuviem draugiem. Visbiežāk šāds aizdevums ir ne tikai bezprocentu, bet realitātē arī reti kad tiek pilnā mērā atmaksāts. Tā ir nauda, kuru jūs zaudējat, bet varētu novirzīt daudz auglīgākiem mērķiem.

DECEMBRIS: Atjaunojiet vai sabalansējiet savus ieguldījumu portfeļus. Daudzi investori nesaņem augstāku peļņu no saviem ieguldījumu portfeļiem tikai tāpēc, ka pārstāj tiem pievērst uzmanību tiklīdz tie ienes stabilus ienākumus. Decembris ir ideāls laiks, lai līdzsvarotu savus ieguldījumus. Ieguldījumus vajadzētu no jauna līdzsvarot vismaz vienu reizi gadā. Līdzsvara atjaunošana palīdz jums sekot līdzi savam ieguldījumu plānam un izvairīties no panikas, ko var uzsākt neprognozējamās tirgus svārstās.

Kur vien iespējams – sadaliet savus finansiālos mērķus mazākos, lai jūs uzskatāmi varētu sekot līdzi savam progresam visa gada garumā.