Lai veiksmīgāk izmantotu šo mājaslapu un nodrošinātu, ka mūsu, mājas lapas uzturētāju, un mājas lapas lietotāju starpā nerodas konflikts, iepazīsties ar Compeuro.lv lietošanas noteikumiem:

 1. Compeuro administrācija patur visas intelektuālās un cita veida tiesības, saistībā ar mūsu portālā atrodamo informāciju un datiem.
 2. Bez Compeuro pārstāvja atļaujas, ir aizliegts patvaļīgi kopēt, reproducēt vai kādā citā veidā atdarināt mūsu mājas lapas saturu, dizainu un ar tiem saistītos elementus, piemēram, attēlus, tabulas, tekstu u.c.
 3. Dati un informācija, kas ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē, var tikt izmantota tikai personīgām vajadzībām, taču ir aizliegs to izmantot komerciāliem mērķiem.
 4. Tā kā Compeuro nav kredītdevejs, tad saturs, kas publicēts mūsu mājaslapā ir tikai un vienīgi informatīvs un nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par centieniem mājas lapas apmeklētājiem pārdod vai kā citādi tos pārliecināt par tīmekļa vietnē aprakstīto pakalpojumu iegādi vai kāda konkrēta pakalpojuma izmantošanu.
 5. Informācija, kura ir sastopama mūsu mājaslapā ir rūpīgi pārbaudīta un atlasīta, lai tā atspoguļotu mūsu mājas lapas pamatmērķi – informēt mūsu lasītājus par aktuālāko nebanku kredītdevēju nozarē. Taču, tā kā informācija, kura tiek izmantota satura sagatavošana, tiek iegūta no citiem brīvi pieejamiem tīmekļa avotiem, tad mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai nepilnībām, kuras ir radušās mūsu mājas lapas satura pareizībā vai precizitātē.
 6. Saites, kuras ir izvietotas mūsu mājaslapā, ir paredzētas tikai informatīviem mērķiem un to saturu veido un publicē trešās puses, kā rezultāta mēs neatbildam par tīmekļa vietnēm, uz kurām ved šīs saites, vai tajās sastopamo informāciju un tās precizitāti.
 7. Mēs neuzņemamies atbildību arī par vietnes vispārējo “Compeuro.lv” pieejamību interneta vidē un katras personas interneta pieslēguma robežās.
 8. Compeuro saglabā personu datu konfidencialitāti, neatklājot trešajām personām datus, kurus lapas apmeklētāji ievada kādā no mājas lapā atrodamajām formām vai ievadlaukiem. Taču datu zādzības vai noplūdes gadījumā mēs neatbildam par šiem datiem, jo mēs personīgo datu ievade nav obligāta.
 9. Compeuro administrācija nemitīgi seko līdzi, lai mūsu tīmekļa vietne būtu droša un pasargāta no dažādiem vīrusiem un citām ļaunprātīgām programmām, taču gadījumos, ja tīmekļa vietnes apmeklētājs ir inficējies ar kādu ļaunprātīgu programmatūru, mēs nenesam atbildību par šīs ļaunprātīgās programmatūras darbību vai darbības sekām.
 10. Un šīs mājas lapas veidotāji neuzņemas atbildību, ja Compeuro tīmekļa vietnes vai citu ar to saistīto mājas lapu lietošanas laikā apmeklētājiem ir radušies jebkādi izdevumi.
 11. Lapas administrācija patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Compeuro lietošanas noteikumus un to saturu.
 12. “Compeuro.lv” lietošana automātiski nozīmē, ka ikviens šī portāla lietotājs ir iepazinies ar šie lietošanas noteikumiem un piekrīt to ievērošanai!

Pēdējo reizi atjaunots: