Jebkura kredīta aizņemšanās rada saistības, kas tiek sauktas par kredītsaistībām. Šīs saistības rodas kreditora (kredītdevēja) un debitora (kredītņēmēja) starpā. Šīs saistības nosaka, ka kredītdevējs izsniedz kredītņēmējam aizdevumu, bet kredītņēmējs šo aizdevumu atmaksā, papildus maksājot arī procentu maksājumus jeb komisijas maksu par kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu. Kā noprotams, kredīts bez kredītsaistībām faktiski nav iespējams, jo kredīts abām pusēm nosaka atbildības, kas ir jāizpilda, lai šīs saistības nokārtotu. Kredīts bez saistībām iespējams tikai tādā gadījumā, ja kredītņēmējs paņem kredītu un to neatgriež, bet tad jau tās vairs nav kredītsaistības, bet gan parādsaistības, kas paredz nepatīkamas darīšanas ar parādu piedzinējiem un tiesu. Tomēr ir kredīti, kas paredz finansiālas saistības, bet neparedz materiālas saistības, proti, kredītņēmējam ir jāatmaksā aizdevums ar procentiem, bet kredītsaistībās nav iesaistīts nekāda veida nodrošinājums – ne kredītņēmēja ķīla (piemēram, māja, dzīvoklis, automašīna), ne galvojums. Kredīti ar materiālajām saistībām jeb ar nodrošinājumu paredz, ka kredīta neatmaksāšanas gadījumā kredītdevējs ir tiesīgs atņemt kredītņēmēja īpašumu, padarot to par savu īpašumu, tādējādi kompensējot ar aizdevumu saistītos finansiālos zudumus. Kredītam bez materiālām saistībām ir viena būtiska priekšrocība – personīgais īpašums paliek neatkarīgs, tāpēc kredīta neatmaksāšanas gadījumā tas netiek atņemts. Protams, tas nenozīmē, ka šāda kredīta gadījumā neatmaksātais aizdevums tiks aizmirsts un nekādas sekas neatstās – tas paredz citas soda sankcijas un sekas. Aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā kredītņēmējam tiek piemēroti soda procenti, kuri tiek aprēķināti par katru kavējuma dienu. Kredītņēmējs tiek iekļauts arī parādnieku sarakstā, un sākas parādu piedziņas process, kuru nodrošina banka personīgi vai parādu piedzinēji. Parādu piedziņas process nereti beidzas ar tiesas darbiem. Aizdevuma neatmaksāšana un no tās izrietošās sekas pamatīgi bojā kredītvēsturi, liedzot saņemt jebkāda veida aizdevumu turpmākajā nākotnē. Kredītus bez saistībām jeb nodrošinājuma izsniedz kā banku, tā arī nebanku kredītdevēji. Kopumā kredīti, kuru saņemšanai nav nepieciešams nekāda veida nodrošinājums, ir patēriņa kredīti un ātrie kredīti. Ar patēriņa kredītu izsniegšanu nodarbojas gan Latvijas komercbankas, gan liela daļa nebanku kredītdevēju, bet ar ātro kredītu izsniegšanu nodarbojas tikai nebanku sektora kreditētāji.