• Jēdziens “faktorings” radies no angļu valodas vārda “factor”, ar kuru Anglijā un ASV apzīmē starpnieku, tirdzniecības aģentu, komisionāru, kas ir attāli dzīvojošas personas vai uzņēmuma pārstāvis.
 • Faktoringa uzņēmums tiek saukts par faktoru vai investoru.
 • Faktorings ir:
  • Apgrozāmo līdzekļu kreditēšana par debitoru (uzņēmuma parādnieku) parādiem;
  • Aizdevumu veids, kas paredz finansējuma saņemšanu pret debitoru parādiem jeb pircēju maksājumiem par precēm vai pakalpojumiem. Faktorings nav gluži ilgtermiņa aizdevums, bet gan aktīvā pārdošana, turklāt, aizdevums parādās uzņēmuma bilancē, turpretī faktorings parādās uzņēmuma bankas kontā;
  • Tirdzniecības operāciju finansēšanas veids uz debitoru parāda saistību rēķina.
 • Faktoringa pamatā ir finansēšana, administrēšana, naudas prasījuma tiesību pārņemšana no pircējiem, riska samazināšana rēķinu neapmaksāšanas gadījumā.
 • Faktoringa būtības pamatā ir naudas prasījuma (debitoru parādu) nodošana faktoringa uzņēmumam, kas nodrošina tūlītēju apmaksas saņemšanu.
 • Faktoring uzņēmums uz faktoringa līguma pamata uzņemas pārdevēja debitoru parādus par precēm vai pakalpojumiem.
 • Faktoringa mērķis ir uzlabot uzņēmuma naudas plūsmu un atvieglot tās plānošanu, samazināt klientu pakalpošanas un administrēšanas izdevumus, samazināt ar debitoriem saistīto risku.
 • Faktoringa pakalpojuma sniedzējs (faktors) var būt gan banka, gan privāta kompānija.
 • Faktorings var būt ar regresa tiesībām (tiesībām atgriezt naudas prasības pārdevējam), bez regresa tiesībām (bez tiesībām atgriezt naudas prasības pārdevējam), atklātais faktorings (pircējs zina par faktoringu), konfidenciālais faktorings (pircējs nezina par faktoringu), starptautiskais faktorings (starptautiskas nozīmes faktoringa darījumi), iekšzemes faktorings (vietējas nozīmes faktoringa darījumi).
 • Faktoringu visbiežāk pielieto ražotāji, vairumtirgotāji, eksportētāji, celtniecības kompānijas un citi uzņēmumi, kas saviem klientiem piedāvā atliktos maksājumus.
 • Faktoringa maksas apmērs un procentu likme tiek noteikta, vērtējot katru pieteikumu atsevišķi, tajā vērtējot tādus rādītājus kā rēķinu summa, atmaksas termiņš un kredītrisks.
 • Faktoringa izmaksas veido maksa par kredītresursu izmantošanu, procenti no pārdevēja apgrozījuma, kas ietver arī komisijas maksu, fiksēta maksa par dokumentācijas noformēšanu.
 • Faktoringa līguma termiņš ir vidēji 12 mēneši, kas nozīmē, ka tas ir pilnīgi, kas cits, kā SMS interneta kredīti, tomēr katrs faktoringa uzņēmums ir tiesīgs noteikt to individuāli.
 • Faktorings darbojas pēc šādas shēmas:
 • Pārdevēja prece vai pakalpojums tiek nodots vairākiem pircējiem;
  • Ar pārdevēja starpniecību vēl neatmaksāto rēķinu kopijas tiek nogādātas līzinga sabiedrībā;
  • Ar līzinga sabiedrības starpniecību pārdevējam tiek izmaksāts avansa maksājums par akceptētajiem rēķiniem 80% – 90% apmērā no rēķinu summas;
  • Pēc kāda laika līzinga sabiedrībai tiek veikta 100% rēķinu apmaksa no pircēju puses;
  • Pēc tam pārdevējam no līzinga sabiedrības tiek atmaksāti rezerves 10% – 20%, atskaitot no tiem aizdevuma procentus.
 • Faktoringam piemīt sekojošas priekšrocības:
  • Tūlītēja pārdevēja rēķinu apmaksa;
  • Ātra un ērta aizdevuma saņemšana, kas parasti noris vienas darba dienas laikā;
  • Rēķinu summu segšana līdz pat 100%;
  • Rēķinu segšana arī starptautiska mēroga klientiem;
  • Viena vienīga nodrošinājuma, kas ir kredītņēmēju parādi, nepieciešamība;
  • Pieejamība uzņēmumiem, kuriem ir arī citas kredītsaistības.
 • Faktoringu piedāvā sekojošas līzinga kompānijas:
  • DNB līzings;
  • Citadele līzings un faktorings;
  • Nordea Finance Latvia;
  • SEB līzings;
  • Swedbank līzings;
  • TKB līzings;
  • Capitalia.