Kas ir galvotājs?

Galvotājs jeb, kā to vēl citādi sauc, galvinieks ir fiziska persona, kura uzņemas atbildību par trešās personas parādsaistībām. Proti, gadījumā, ja trešā persona kļūst maksātnespējīga jeb kredītnespējīga, parādsaistību nokārtošanu veic galvotājs.

Kas ir galvojums?

galvotajsGalvojums ir līgums, kas tiek noslēgts kredītņēmēja un galvotāja starpā, un kas nosaka iepriekš pieminētās saistības, abu pušu pienākumus un tiesības. Galvojuma pamatā var būt finanšu līdzekļi var mantiskais īpašums. Galvošanas laikā galvotājam fiziski nepieder kredītņēmēja aizdevuma vai īpašuma daļa, par ko ir sniegts galvojums, tomēr galvotājs ir tiesīgs uz to pretendēt, vēršoties pret kredītņēmēju tiesā.

Kad nepieciešams galvotājs un galvojums?

Gadījumos, kad tādu vai citādu iemeslu dēļ potenciālajam klientam aizdevums tiek atteikts, tas var kredītdevējam piedāvāt nodrošinājumu, kas parasti ir ķīla vai galvojums un kam klienta kredītnespējas gadījumā jāspēj kompensēt parāds un parādsaistību rezultātā radušās izmaksas. Aizdevums var tikt atteikts gadījumos, kad potenciālajam klientam ir negatīva kredītvēsture vai aizdevumam neatbilstoša kredītspēja. Vienīgā opcija šādos gadījumos parasti ir nodrošinājuma piemērošana aizdevumam – tiek ieķīlāts īpašums, kura aktuālā tirgus vērtība ir atbilstoša aizdevuma kopējai summai, vai arī tiek nodrošināts galvotājs, kuram piemīt kredītspēja nepieciešamības gadījumā sniegt galvojumu aizdevuma summas apmaksai pilnā apmērā.

Kāda ir galvotāja atbildība?

Tā kā kredīta līgums šādās situācijās tiek slēgts starp trīs pusēm, tad kredītņēmēja maksātnespējas gadījumā kredītdevējam vai parādu piedzinējiem ir tiesības vērsties pret galvotāju, prasot tam nomaksāt kredītņēmēja parādu. Galvotājs no pienākumiem un līgumsaistībām ir atbrīvots tikai tad, kad aizdevums ir atmaksāts pilnā apmērā, neatkarīgi no tā, vai apmaksu ir veicis kredītņēmējs vai pats galvotājs. Lai visas trīs kredīta līgumā iesaistītās puses viena par otru varētu justies droši, galvotājs ir jāizvēlas īpaši rūpīgi. Ne velti par galvotāju visbiežāk izvēlas kādu radinieku vai tuvinieku, ar kuru ir labas un pozitīvas attiecības. Galvotāja atbildība būtībā pārsniedz visas kredīta līgumā noteiktās saistības – galvojuma uzņemšanās ir morāli milzīgs solis, kas ir pa spēkam tikai nobriedušam, nopietnam un atbildīgam cilvēkam.