Kad kredītņēmējs vairs nespēj pildīt kredītsaistības, tas kļūst par parādnieku. Ja kredītdevējs vairs nespēj paša spēkiem tikt galā ar parādnieku un tā parādsaistību izpildīšanu, palīgā tiek saukti parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji jeb parādu piedzinēji. Kā nosaka likums, ar parāda atgūšanu no kredītņēmēja var nodarboties gan pats kredītdevējs (banku vai nebanku kreditors), gan parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs jeb parādu piedzinējs. Parāda piedzinējs ir komersants (fiziska vai juridiska persona), kas savas profesionālās darbības ietvaros nodarbojas ar parāda atgūšanu kredītdevēja uzdevumā vai vārdā. Lai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbība tiktu uzskatīta par likumīgu, tam ir jāreģistrējas un jāsaņem speciāla atļauja jeb licence, ar kuru izsniegšanu nodarbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jeb PTAC. Uz doto momentu Latvijā likumīgi darbojas, proti, ir ieguvuši PTAC licenci šādi parādu piedzinēji:
 • SIA „Regnus Inkasso”
 • SIA „Melnā lapa”
 • SIA “ARVIK”
 • SIA „Intentus Inkaso”
 • SIA „Uzņēmējdarbības attīstības fonds”
 • SIA „Neilanders”
 • SIA „Creditreform Latvijā”
 • SIA „Baltijas Parādu Piedziņas Centrs”
 • Lindorff Oy Latvijas filiāle
 • Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā
 • UAB “Gelvora” filiāle Latvijā
 • SIA „RIDA COMPANY”
 • SIA “Kredītu inkaso”
 • SIA “ExpressInkasso”
 • SIA „Sergel”
 • SIA “KDB”
 • SIA „JULIANUS INKASSO LATVIJA”
 • SIA “Darījumu drošības centrs”
 • SIA „Parādu uzraudzības Centrs Castovanni”
 • SIA “Personu drošības kontroles sistēmas”
 • SIA “BALT RISK”
 • SIA „GELVORA”
 • SIA “Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”
 • SIA „Paus Konsults”
 • SIA „Hiponia”
Būtiski uzsvērt un atcerēties, ka parādu piedzinējs un tiesu izpildītājs nav viens un tas pats, jo parādu piedzinējam nav nekādu tiesību aiztikt parādnieka mantu, apķīlāt nekustamo īpašumu vai auto, kā arī bloķēt kontus – tiesības darīt iepriekšminētās darbības pieder tikai un vienīgi tiesu izpildītājam, kurš darbojas, balstoties uz tiesas lēmumu. Parādu piedzinēju galvenais uzdevums ir nodarboties ar parādnieka psiholoģisku terorizēšanu, mēģinot panākt tā parāda atdošanu labprātīgā un ārpustiesas ceļā. Tomēr jāuzsver, ka parāda piedzinējam ir aizliegts izmantot agresīvas saskarsmes formas, izteikt draudus, aizskart parādnieka cieņu un godu, kā arī sazināties ar parādnieku svētdienās un likumā noteiktās svētku dienās. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs darbojas saskaņā ar parādu ārpustiesas atgūšanas likumu. Parāda piedzinēji parādnieka kontaktinformāciju iegūst no tā kredītdevēja, bet pārējo informāciju iegūst no parādvēstures datubāzes. Jāpiebilst, ka parādvēstures datubāzēs parādnieku informācija glabājas vēl vismaz 3 gadus no to parādsaistību nokārtošanas brīža. Parāda piedziņas process sākas ar parāda piedzinēja rakstveida paziņojumu parādniekam par parāda esamību un aicinājumu labprātīgi izpildīt kavētos kredīta maksājumus. Šajā rakstveida paziņojumā parāda piedzinējam ir jāietver informācija par sevi, parāda apmēru, tā atgūšanas izdevumiem, tā atmaksas kārtību un termiņu, kā arī informācija par iespēju parādniekam izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parādsaistību esamību, to apmēru un atmaksas termiņu, piebilstot, ka iebilduma izteikšanai tiek atvēlēts laiks, kas ir kā minimums 21 diena no paziņojuma saņemšanas dienas. Parādniekam, protams, ir tiesības izteikt iebildumus ar nosacījumu, ka tie patiešām ir pamatoti. Parāda piedzinējs savukārt arī ir tiesīgs iebilst pret parādnieka iebildumiem, izmantojot konkrētus pierādījumu dokumentus un to kopijas. Lai nenokļūtu parādnieku sarakstos, pildiet savas kredītsaistības laikā un pilnā apmērā, lai tās nepārvērstos par parādsaistībām un nesabojātu jūsu kredītvēsturi, kas ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, kas tiek vērtēts pirms ikviena aizdevuma piešķiršanas.