Māksla nav tikai un vienīgi mūzika, gleznas, portreti vai jebkāda cita veida mākslas darbs, kas parasti par tādu tiek saukts. Īsta un patiesa māksla, vismaz par tādu nosaukt, var arī lietas, ko kāds vienkāršs cilvēks vai savas nozares speciālists spēj izpildīt izcilā līmenī, kas līdzinās sava veida mākslai. Māksla ir arī darbība, kas ir izcili veikta, un par mākslinieku varam kļūt mēs ikviens. Arī investīcijas ir māksla un mākslinieki ir investori.

Investīcijas nav vienkārša naudas līdzekļu vai citas mantiskās vērtības investēšana kādā nozīmīgā projektā, personiskajām vajadzībām vai sabiedrības labumam. Tā pat arī pats investēšanas process, lai investīcijas būtu patiesi veiksmīgas un atmaksātos, ir ļoti sarežģīts un jāpieprot. Tā sauktais investīciju zelts ir situācija, kad veiktās investīcijas un ieguldītie līdzekļi ir pilnībā atmaksājušies un viss ir noritējis veiksmīgi.

Investīcijas Latvijā ir diezgan plaši piekopts darījumu veids tā pat kā jebkurā citā valstī, par cik uzņēmējdarbība un daudzi citi procesi, kas saistīti ar investīcijām notiek teju ik dienas. Nupat atvērās IKEA – zviedru mēbeļu un interjera dizaina milzis, taču Rīgas un Stopiņu pašvaldības, kā arī pats uzņēmums ir tie, kurus kopīgi vieno noslēgts investīciju līgums, kas nosaka to, cik daudz naudas un citu resursu katrai pusei ir bijis jāsniedz, lai šāds projekts tiktu īstenots.

Šajā rakstā runāsim par investīcijām mazliet padziļinātāk, pieskaroties tādām lietām, kā:

  • Kas ir investīcijas?
  • Kādi ir investīciju veidi?
  • Kā veikt investīcijas?
  • Kā atrast investorus?

Pirms ķerties pie padziļinātāka ieskata par investīcijām un to veikšanu, ir nepieciešams noskaidrot, kas tad īsti ir investīcijas pašas par sevi. Skatoties no pašas definīcijas skatpunkta, par investīcijām var teikt šādi:

Investīcijas ir naudas līdzekļu, vērstpapīru, īpašumu un citu lietu, kam piemīt mantiska un naudiska vērtība, ieguldījumu kādam konkrētam mērķim un tā pilnvērtīgai sasniegšanai. Parasti par investīcijām ir saucami darījumi, kam ir plānojams ilgtermiņa rezultāts. Piemēram, investīcijas var būt mātes uzņēmuma naudas ieguldījumi jaunas uzņēmuma filiāles atvēršanai citā valstī, vai arī šī paša mātes uzņēmuma investīcijas var tikt mērītas 100 jaunos darba rakstāmgaldos, kas ilgtermiņā nodrošinātu pilnvērtīgu, ergonomisku un labu darba vidi un ražīgu darbu, un atmaksātos ar ražīgo darbu. Paralēli investīciju veikšanai, lai vienkārši sasniegtu kādu mērķi, ir iespējams arī pelnīt ar procentiem vai arī gadījumā, kad investīcijas atmaksājas dubultā. Investīciju jomā nāksies saskarties ar tādu jēdzienu kā reinvestētā peļņa – uzņēmuma peļņa, kas atbilstoši līdzdalības daļai pieder investoram un paliek uzņēmuma rīcībā.

Iemesli investīcijām var būt dažādi, tā pat kā pašas investīcijas, taču pirms katrām investīcijām vienmēr ir jābūt skaidri gaiši saprotamam, zināmam un noteiktam plānam, kā arī pašam mērķim. Vienmēr ir jābūt skaidrs, kur investēt naudu.

Kādi ir investīciju veidi?

Tas, kādā veidā un kur, kā arī kādas investīcijas jūs veicas, noteiks to, kāda veida investīcijas tās būs. Investīcijām pastāv vairāki veidi, vieni no populārākajiem investīciju veidiem ir:

  • Tiešās vai netiešās investīcijas – tiešās investīcijas no netiešajām investīcijām atšķiras ar pavisam vienkāršu nosacījumu. Vienkāršā, cilvēcīgā valodā varētu teikt, ka jebkuras investīcijas, kas ir veiktas tiešā veidā kādam tiešam un labi zināmam mērķim ir tiešas investīcijas savā vistīrākajā izpausmē. Investīciju fondi ir viena no vietām, kur uzņēmums ir spējīgs ieguldīt, šāda veida ieguldījumi ir tieši ieguldījumi tādā pašā gadījumā, ja šis pats uzņēmums investētu līdzekļus jaunas filiāles atvēršanai kādā nozīmīgā Latvijas pilsētā. Nauda tiek ieguldīta jaunas ēkas uzcelšanai, lai pēcāk filiāles darbību pelnītu naudu un palielinātu savu ietekmi tirgū. Netiešās investīcijas ir pretējas tiešām investīcijām. Investīciju fondi var būt arī netiešās investīcijas, ja šis fonds ir domāts visam un nekam – ja no fonda līdzekļi tiek ņemti jebkādām vajadzībām, kas kalpo uzņēmuma nākotnei, tās ir sava veida netiešās investīcijas. Netiešās investīcijas ir ļoti populāras, par cik cilvēki bieži vien nepamana, ka kaut kas, ko viņi dara īstenībā ir investīcijas viņu mērķa sasniegšanai vai uzņēmuma labklājībai nākotnē.
  • Privātās, jauktās un valsts vai ārvalstu investīcijas Latvijā – Privātās investīcijas ir visi tie mantiskie un naudiskie labumi, kas tiek ieguldīti privātu mērķu sasniegšanai vai uzņēmumā. Ja investīcijas notiek uzņēmuma labumam, tad tās ir investīcijas uzņēmējdarbībā. Jebkāda veida investīcijas, kas norit gan uzņēmuma uzlabošanai, gan kaut kādam sabiedrības vai valsts labumam, ir jauktas investīcijas. Valsts investīcijas vienmēr būs sava veida investīcijas, kas paredzētas valdības un visas valsts labuma veicināšanai. Piemēram, valsts ceļu remontdarbu un atjaunošanas nolūkam atvēlēta un ieguldīta nauda viena miljona eiro apmērā ir valsts investīcijas. Tā pat arī valsts ir spējīga investēt izglītībā, zemkopībā, ekonomikā, tieslietās, kultūrā un jebkur citur. Taču, jebkurš Latvijas uzņēmējs, kā arī pati valsts ir spējīga veikt investīcijas arī ārvalstīs. Līdz ar to šādas investīcijas kļūst par ārvalstu investīcijām. Visa Eiropas savienība ir balstīta uz starpvalstu investīcijām, jo arī pati Latvija saņem investīcijas, pabalstus un fondus no dažādām valstīm, kas ir ārvalstu investīcijas Latvijā.
  • Finanšu vai reālās investīcijas – Finanšu investīcijas ir jebkāds naudas daudzums, kas tiek ieguldīts konkrētam mērķim un tā sasniegšanai. Reālās investīcijas ir dārglietas, mēbeles, vērtspapīri, dārgas mantas, vērtslietas, izglītība, nekustamais īpašums, ēkas, būvniecības projekti un visas citas mantiskās vērtības, kas tiek ieguldītas vai arī kurās tiek ieguldīts, lai sasniegtu konkrētu mērķi privātpersonas, uzņēmuma vai valsts dzīvē.
  • Investīcijas nekustamajā īpašumā – šāda tipa investīcijas varētu nosaukt par veselu investīciju nozari, par cik investīcijas nekustamajā īpašumā ir ārkārtīgi izplatīts investīciju veids. Jebkurš parasts cilvēks, ceļot savu mājokli vai vecot dzīvokļa remontu nodarbojas ar investīcijām – cilvēks investē savā nākotnē un nekustamajā īpašumā. Ar to pašu nodarbojas arī jebkura valsts institūcija un uzņēmumi, kas paplašina savu tīklu, investējot jaunu telpu, būvju, filiāļu un biroju atvēršanā un būvniecībā.

Kā veikt investīcijas?

Investīcijas pavisam noteikti nav nekāds sarežģīts process, kamēr investīcijas notiek cilvēka privātajā dzīvē jeb privātajā sektorā vai arī kādā nelielā uzņēmumā. Taču, investīcijas ātri vien kļūst par sarežģītāku procesu lielākos uzņēmumos un valsts līmenī, par cik šādu investīciju gadījumā ir nepieciešami cītīgi izstrādāti investīciju projekti, ir jāveic investoru piesaiste, ja uzņēmums vai valsts nespēj pati veikt investīcijas pilnā apjomā, kā arī jāslēdz investīciju līgums ar visām iesaistītajām pusēm. Veicot investīcijas vienmēr jādomā par riskiem.

Apkopoti īstermiņa kredīti vienā lielā kredītā ir arī sava veida investīcija, kuras mērķis ir panākt visu kredītu atmaksu vienlaicīgi un ar vienu maksājumu mēnesī.

Kā atrast investorus?

Investoru meklēšana ir kā laimes rata griešana. Pats galvenais nosacījums investoru meklēšanā ir atrast cilvēkus vai uzņēmumus, vai valsts institūcijas, kurām ir tādi paši vai līdzīgi mērķi, ideoloģija un vai vērtības, kas piemīt jums, un kuru vadīts jūs vēlaties veikt investīcijas. Pats galvenais ir saprast to, ka investori Latvijā ir daudz un viens no tiem var izrādīties arī jūsu ģimenes loceklis vai tuvs draugs.