Obligācija ir vērtspapīrs, kurā uzņēmums vai valsts emitējot šīs obligācijas izveido parāda vērtspapīrus jeb parādzīmes, un apņemas pēc tam obligāciju turētājam, jeb kreditoram atmaksāt visu obligācijā saņemto naudu, kā arī procentu likmi par aizņēmuma turēšanu. Obligācijām atšķirībā no akcijām ir noteikts dzēšanas datums līdz kuram tad tas ir jāatmaksā un iegādājoties šādus vērtspapīrus investori nesaņem daļu no uzņēmuma, bet tikai aizdod uzņēmumiem vai valstīm naudu, kas pamatā padara viņus par kreditoriem. Obligācijas parasti tiek izmantotas, lai emitenti varētu piesaistīt ilgtermiņa kredītu kapitālu dažādu projektu īstenošanai un tāpēc arī šis pamatā ir naudas tirgus instruments un to izmanto gan lieli gan mazi uzņēmumi, kā arī valdības, lai finansētu savus budžeta deficītus. Globālais obligāciju tirgus sastāv no primārā un sekundārā tirgus, kur primārajā tirgū tiek emitēti jauni vērtspapīri, jeb parādzīmes, bet sekundārajā tirgū ir iespējams pirkt un pārdot jau izveidotas obligācijas. Tiek lēsts, ka kopējais obligāciju tirgus visā pasaulē sastāda vairāk nekā 100 triljonus dolāru un no šī skaitļa gandrīz 30% no šīm obligācijām ir izdevušas tieši valstis, bet tikai 25% ir uzņēmumu obligācijas. Pārējos skaitļus sastāda mājokļu kredītu finansēšana, naudas tirgus un dažādi nodrošinājumi. Obligāciju tirgus ļauj gan valstīm gan uzņēmumiem iegūt papildus līdzekļus un tieši tāpēc arī šī finanšu iespēja tiek izmantota tik milzīgā apjomā, ka pasaulē, lai gan ekonomiskais kopprodukts sastāda vien nedaudz vairāk kā 70 triljonus, obligācijas tiek izsniegtas daudz lielākos apmēros nekā viss kopējais iekšzemes kopprodukts. obligacijaObligācijas tiek izmantotas, kā papildus kapitāla piesaiste, un, lai gan tepat pie mums Baltijā parasti, piemēram, uzņēmumiem ir lētāk aizņemties naudu tieši bankās, tomēr obligācijas var būt kā laba alternatīva un ļaut uzņēmumiem dažādot savus kapitāla avotus. Nereti ar obligācijām ir iespējams piesaistīt lielākus līdzekļus nekā no citiem kreditoriem un arī izsniedzot šos vērtspapīrus uzņēmums var kļūt atpazīstamāks investoru un plašsaziņas mēdiju lokā. Un, lai gan obligācijām ir mazliet lielāks risks nekā parastajiem parādiem, tomēr nereti šis finanšu līdzeklis ir daudz izdevīgāks, jo to pēc tam ir iespējams pārdot vai apmainīt sekundārajā tirgū. Tieši šis sekundārais tirgus tad arī ļauj investoriem uzņēmumiem un individuāliem tirgoņiem nodarboties ar obligāciju pirkšanu, pārdošanu un maiņu un tādā veidā ja ir doma, ka tavu obligāciju vērtība varētu kristies, tad jebkurā laikā tu šīs akcijas vari pārdot. Pasaules lielāki obligāciju tirgus spēlētāji ir zināmi, kā triljonu dolāru obligāciju turētāji un tas ir tāpēc, ka šie fondi ir iegādājušies obligācijas pat 3 triljonu dolāru apjomā, radot investoriem milzīgas iespējas iegūt papildus naudas līdzekļus un padarot šo fondu vadītājus par multi-miljardieriem.