• Finanšu tirgu veido komercbanku, apdrošināšanas un vērtspapīru sektors, un katram no tiem ir sava loma, piemēram, komercbanku sektors nodrošina naudas apriti ekonomikā, apdrošināšanas sektors sadala un samazina risku, bet vērtspapīru tirgus ļauj uzņēmumiem, kas ir vērtspapīru emitenti, piesaistīt papildus finanšu līdzekļus, kurus iegūst no akciju pārdošanas investoriem, pārdot vai paplašināt savu īpašumu, kā arī uzzināt tā vērtību caur akciju kotēšanu.

 • Akciju tirgus ir mehānisms, kas sniedz iespējas tirgot vērtspapīrus (akcijas, obligācijas, vekseļi, privatizācijas sertifikāti) un sekundāros finanšu instrumentus kapitāla tirgū.

 • Akciju tirgus piedāvājumu veido akciju īpašnieki, kuri ir gatavi akcijas pārdot, bet pieprasījumu veido investori, kuri ir gatavi akcijas pirkt.

 • Vērtspapīru tirgu veido primārais un sekundārais tirgus. Primārais tirgus nodarbojas ar vērtspapīru izlaišanu, bet sekundārais tirgus nodarbojas ar vērtspapīru pārdošanu.

 • Akcijas ir akciju sabiedrības (A/S) kapitāla daļa un finanšu instruments.

 • Ar akciju pārdošanu nodarbojas biržas, kas nodarbojas ar vērtspapīru pircēju un pārdevēju savešanu ar mērķi slēgt savstarpēji izdevīgus akciju pirkšanas un pārdošanas darījumus. Vērtspapīru tirdzniecība iespējama tikai ar brokeru vai banku sabiedrību starpniecību. Latvijā ar vērtspapīru tirdzniecību nodarbojas Rīgas fondu birža, kas tagad ir NASDAQ OMX Riga.

 • Par vērtspapīru emitentu var kļūt akciju sabiedrība, kas spēj emitēt akcijas un obligācijas, valsts un pašvaldības, kas spēj emitēt parādzīmes un obligācijas, bankas, kas spēj emitēt noguldījumu sertifikātus, kā arī investīciju un pensiju fondi, kas spēj emitēt fondu daļas. Emitēt vērtspapīrus drīkst tikai ar atļauju, ko sniegusi Vērtspapīru tirgus komisija.

 • Fiziskā vai juridiskā persona jeb investors, kuram pieder kāda daļa no uzņēmuma akcijām, ir akcionārs, kā arī uzņēmuma līdzīpašnieks.

 • Kopējā akciju sabiedrības izdalītās daļas vērtība ir tirgus kapitalizācija.

 • Dividendes ir uzņēmuma izmaksas tā akciju īpašniekiem jeb akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa akcionāriem. Dividenžu apmērs, izmaksu biežums un laiks tiek nolemts individuāli.

 • It visi vērtspapīri tiek pirkti un pārdoti dematerializētā jeb nemateriālā formā, proti, finanšu dokumenta formā, uz kura īpašuma tiesības ir reģistrētas elektroniskā vērtspapīru kontā.

 • Runājot par citām vērtspapīru tirgū iesaistītajām institūcijām, jāmin Latvijas Centrālais depozitārijs, kurā tiek reģistrēti vērtspapīru darījumi. Pēc reģistrācijas pircējs un pārdevējs saņem paziņojumu. Darījumu apmaksa jāveic Latvijas Bankā. Ar vērtspapīru tirgus uzraudzību nodarbojas Finanšu un kapitāla tirgus komisija jeb FKTK.