Kredītbirojs jeb kredīt informācijas birojs ir uzņēmums, kas apkopo kredītinformāciju no dažādiem avotiem, veido fizisku un juridisku personu kredītspējas atskaites, kā arī sniedz dažādus, ar kredītrisku vadību saistītus pakalpojumus. Latvijā darbojas vairāki šādi kredītbiroji, un to jomu regulē Fizisko personu datu aizsardzības likums un Kredītbiroju likums. Kredītbiroju likums, kas tieši attiecas uz šo jomu, ir spēkā kopš 2015. gada 1. janvāra un nosaka kredītbiroju darbības noteikumus, kredītinformācijas apstrādes un atbildības noteikumus, informācijas glabāšanas termiņus un tās izsniegšanas noteikumus. Kredītinformācijas biroju galvenais mērķis ir piedāvāt Latvijas kredītdevējiem konkrētu savas jomas kontroles mehānismu, iespējas novērtēt savu potenciālo klientu maksātspēju jeb kredītspēju un vispārējo spēju uzņemties ilgtermiņa finansiālās saistības un vadīt savas kompānijas kredītriskus. Jāpiemin, ka pirms kredītbiroju jomas attīstības kredītdevējiem pašiem bija jāapkopo un jāanalizē savu potenciālo klientu maksātspēja. Mūsdienās šī situācija ir atrisināta, jo visu kredītdevējiem nepieciešamo informāciju tie var iegādāties, proti, nopirkt kredītbirojos. Kā jau iepriekš minēts, kredītbiroji apkopo kredītinformāciju. Kredītinformācija ietver visas tās ziņas, kas var ietekmēt kredītņēmēja kredītspēju, proti, tās ir ziņas par aktuālajām kredītsaistībām, par vēsturiskajiem kredītu parādiem un darījumiem, par aizdevumu maksājumu disciplīnu, proti, kavējumiem, par kredītņēmēja īpašumiem un ienākumiem, kā arī par citiem, ar kredītņēmēja finansiālo situāciju saistītiem jautājumiem. Kā jau pieminēts, kredītinformāciju veido aktuālie un vēsturiskie dati. Šie dati veido kredītvēsturi, kas var būt pozitīva vai negatīva. Pozitīvu kredītinformāciju veido ziņas par laicīgiem aizdevumu maksājumiem, pilnīgi nokārtotām kredītsaistībām vai vēl aktuālām parādsaistībām, kurām nav pienācis atmaksas termiņš. Savukārt negatīvu kredītinformāciju veido ziņas par nenokārtotiem vai kavētiem aizdevumu maksājumiem. Kā zināms, negatīva kredītinformācija jeb kredītvēsture ir izplatītākais un būtiskākais šķērslis uz aizdevuma saņemšanu, jo tā, ņemot vērā tās varbūtību atkārtoties, paaugstina kredītdevēja finansiālo risku. Kredītbiroju kredītinformācijas ievākšanas avoti ir uzņēmumi, valsts vai pašvaldību iestādes, kā arī privātpersonas, kurām ir pieejami personu dati un informācija par personu kredītsaistībām. Kredītbiroji piedāvā sekojošus pakalpojumus – kredītspējas atskaiti, datu monitoringu, kredītrisku novērtējumu jeb kredītreitingu, kā arī citus pakalpojumus, piemēram, kredītportfeļa pārbaudi, individuālus risinājumus uzņēmumiem, identitātes aizsardzību, pretkrāpšanas pakalpojumus.