Otrais pensiju līmenis ietver uzkrājošo jeb valsts fondēto pensiju shēmu. Šis līmenis Latvijā darbojas kopš 2001. gada 1. jūlija.

Otrais pensiju līmenis paredz, ka persona, paralēli valsts nodrošinātajai 1. pensiju līmeņa vecuma pensijai, veido papildus uzkrājumu savām vecumdienām, līdz ar to šis līmenis sniedz iespēju personai gūt papildu ienākumus nākotnē.

Otrā pensiju līmeņa mērķis ir veicināt personas finanšu kapitāla veidošanos un tā pieaugumu. Kapitāla pieaugums šajā gadījumā veidojas, noteiktai daļai personas sociālo iemaksu nonākot finanšu un kapitāla tirgū. Uzkrājums savukārt veidojas, noteiktai daļai personas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu netiekot izmaksātai tā brīža valsts pensionāriem, bet gan tiekot uzkrātai un ieguldītai personas nākotnes pensijā jeb, precizējot, tiekot uzkrātai personas kontā un tiekot ieguldītai finanšu un kapitāla tirgū (valsts vērtspapīros un banku depozītos). Runājot par personas kontu, jāuzsver, ka šajā gadījumā tas nav personas personīgais bankas konts, bet gan valsts konts jeb fonds. Tieši šī iemesla dēļ 2. pensiju līmeņa dalībniekiem pirms pensijas vecuma sasniegšanas nav iespējas piekļūt šim uzkrājumam, kas paredzēts izmaksai tikai personas vecumdienās.

Jāpiemin, ka personas, kuras dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija, ir vismaz 15 gadus vecas un strādā, 2. pensiju līmenī tiek iekļautas automātiski – tām atliek vien izvēlēties savu ieguldījumu plānu un savu līdzekļu pārvaldītāju, ko iespējams nokārtot jebkurā VSAA nodaļā vai Latvijas komercbankā. Pārējām personām ir iespēja brīvi izvēlēties, vai tās vēlas vai nevēlas kļūt par 2. pensiju līmeņa dalībniekiem.

Vecuma pensijas kapitāls jeb 20% no personas bruto algas tiek sadalīts starp 1. un 2. pensiju līmeni. 1. pensiju līmenī daļa no šī kapitāla, proti, informācija par to tiek reģistrēta, bet 2. pensiju līmenī daļa no šī kapitāla tiek tik tiešām reāli ieskaitīta. 2. pensiju līmeņa kontā ieskaitītais kapitāls tiek ieguldīts personas izvēlētajā turētājbankas naudas kontā un attiecīgajā ieguldījumu plānā, ko arīdzan izvēlas pati persona.

Otrā pensiju līmeņa pensijas kapitāla apmērs ir atkarīgs no tā, kādā apmērā ir personas alga, kādas ir aktuālās iemaksu likmes, kapitāla ieguldījumu peļņas, kā arī personas dalības ilguma šajā līmenī. Kā jau pieminēts, šī līmeņa pensijas kapitālu personai sāk izmaksāt tikai tajā brīdī, kad tā ir sasniegusi pensijas vecumu. Pēc tam personai ir divas izvēles iespējas – 1. un 2. pensiju līmeņa pensijas saņemt vienlaicīgi vai arī saņemt 2. pensiju līmeņa pensiju saskaņā ar personas izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības polises noteikumiem.