GPL jeb gada procentu likme, ir patērētāja kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no izsniegtā kredīta kopējās summas. Gada procentu likme ietver ne tikai procentu maksājumus, bet arī tādus izdevumus kā komisijas nauda, nodokļi un citi maksājumi, kas debitoram, slēdzot kredīta līgumu, ir kreditoram jāmaksā. Aprēķinot gada procentu likmi, tiek noteiktas pašreizējā esošo un turpmāko saistību vērtība. Gada procentu likme gan banku, gan nebanku sektorā tiek aprēķināta pēc speciālas formulas. Šī formula jeb pamatvienādojums tika radīts balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1219. no 2010. gada 28. decembra. Gada procentu likmes formula ietver tādus mainīgos – pēdējās kredīta izņemšanas skaits, kredīta izņemšanas skaits, izņemtā kredīta summa, gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmo kredīta izsniegšanas datumu un katras nākamās kredīta daļas izņemšanas datumu, pēdējā maksājuma vai izmaksu maksājuma skaits, maksājuma vai izmaksu maksājuma summa, gados vai gada daļās izteikts starplaiks starp pirmās kredīta izņemšanas datumu un katra maksājuma vai izmaksu maksājuma datumu. Tā kā gada procentu likme ir pats būtiskākais rādītājs kredītdevēja un kredīta veida izvēlē, tad tā obligāti ir jānorāda gan kredītlīgumā, gan reklāmā. Šo likmi katrs kredītdevējs nosaka individuāli, tāpēc tās pirms lēmuma pieņemšanas ir svarīgi salīdzināt. Gada procentu likme ir rādītājs, kas palīdz cilvēkiem salīdzināt kredītdevēju piedāvājumus, tomēr, salīdzinot banku un nebanku kreditoru piedāvājums, jāatceras sekojošais. Sākotnēji gada procentu likme tika izveidota un paredzēta tikai banku kredītdevēju piedāvājumu salīdzināšanai. Kā zināms, paralēli banku sektoram ir attīstījies arī nebanku sektors, kas arīdzan piedāvā kreditēšanas pakalpojumus. Vēl aizvien abos sektoros akli tiek izmantota viena un tā pati GPL formula, kaut gan tas nav pareizi – bankas sniedz ilgtermiņa pakalpojumus ar atmaksas termiņu, kas lielāks par vienu gadu, bet nebanku kreditori sniedz īstermiņa pakalpojumus ar atmaksas termiņu, kas mazāks par vienu gadu. Kā vēsta pats formulas nosaukums, gala rezultātā tiek aprēķināta gada procentu likme, tāpēc nebanku kreditoru īstermiņa aizdevumu gada procentu likmes sanāk tik astronomiski augstas, jo tās pieaug, samazinoties aizdevuma atmaksas termiņam un apmēram. Salīdzinot abu sektoru piedāvājumus, jāatceras šī nianse un jācer, ka tiks izveidota formula arī nebanku pakalpojumu izmaksu aprēķināšanai un salīdzināšanai.