Šajā gadījumā runāsim par cilvēku jeb, vēl precīzāk, darba ņēmēju – tā izskatu un funkcionalitāti jeb praktiskajām spējām. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka svarīgāks ir izskats, bet ir arī tādi cilvēki, kuri uzskata, ka svarīgākas ir cilvēka praktiskās iemaņas. Šis raksts, iespējams, liks padomāt par to, ka patiesībā abas šīs īpašības ir svarīgas, un neviena no tām nav ne sliktāka, ne labāka. Darbinieka izskats Šajā gadījumā nerunāsim par cilvēka dabisko izskatu, jo mēs katrs esam tāds, kādu daba mūs ir radījusi, un nav adekvāti to vērtēt kategorijās “skaists”, “simpātisks”, “neglīts” vai “normāls”, tāpēc runāsim par apģērbu, aksesuāriem un kosmētiku. Ne velti lielākajā daļā darba vietu ir strikti noteikts, kādu apģērbu drīkst valkāt, bet no kāda apģērba nēsāšanas būtu jāizvairās, jo darbinieka apģērbs ir viena no uzņēmuma kopējā tēla komponentēm, proti, pat tāds šķietams nieks kā apģērbs rada noteiktu priekšstatu par kompāniju, tāpēc šim jautājumam tiek pievērsta tik liela vērība. It īpaši šī tendence ir izteikta darba vietās, kuru darbs saistās galvenokārt ar klientiem, jo tieši klienti ir tie, kas novērtē organizācijas tēlu un ļauj tam veidoties arī sabiedrībā. Ir darba vietas, kurās ir strikti noteikts, kāds apģērbs ir jānēsā, un visbiežāk tās ir formas, piemēram, lidostās, policijā, apsardzē, restorānos, viesnīcās u.c. Atkāpes no šīm normām parasti nav pieļaujamas, jo izskats, kā jau pieminēts, veido organizācijas tēlu, kā arī nereti pilda praktiskas funkcijas, piemēram, restorānos tie ir priekšauti, bet policijā – bikses, kas ir ērtas jebkādos apstākļos. Tāpat ir darba vietas, kas nenosaka, ko darbā nēsāt, bet nosaka, ko nedrīkst nēsāt, piemēram, atkailinātas kājas, dziļus dekoltē vai augstpapēžu kurpes. Aizliegumi var attiekties arī uz tādām lietām kā tetovējumi, pīrsingi vai pārlieku spilgta kosmētika. Tāpat ir specifiskas darba vietas, kurās ir aizliegts lietot spēcīgas smaržas, jo saprotams, ka tās nav redzamas, bet var radīt nepatīkamu iespaidu par darbinieku un līdz ar to arī kompāniju. Ja runājam par smaržām, noteikti ir jārunā arī par higiēnu – šķiet, tas netiek atrunāts nevienos darba noteikumos, bet ir tikai pašsaprotami, ka darbiniekam un tā apģērbam allaž ir jābūt tīram un kārtīgam, un nekādā gadījumā tas nedrīkst nepatīkami ost. Darbinieka funkcionalitāte Domājams, ka lielākajā daļā darba vietu, izņemot tādas specifiskas industrijas kā, piemēram, modes industrija vai šovbizness, kurās izskats ir viena no galvenajām prasībām, darbiniekā visaugstāk tiek vērtētas tā kompetences – zināšanas un prasmes, kas palīdz profesionāli veikt darba pienākumus, sniegt ieguldījumu uzņēmumā un veicināt tā izaugsmi. Kompetents darbinieks ir apveltīts ar praktiskām spējām veikt konkrēto darbu, kā arī zināšanām par konkrētā darba specifiku. Kompetents darbinieks ir funkcionāls, jo ir daudzpusīgs, proti, ne vien zina, bet arī prot. Darbinieka funkcionalitāte it īpaši tiek novērtēta tādās darba vietās, kurās ir jāveic praktiski vai specifiski darbi, piemēram, medicīnā, tehnikas remonta jomā, informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī daudzās citās jomās, kurās patiešām nepieciešamas specifiskas zināšanas un prasmes, un nereti arī arods. Vienkāršiem vārdiem sakot, funkcionāli darbinieki tiek novērtēti jomās, kurās konkrēto darbu nespēj izdarīt kurš katrs, kādu laiku praktizējoties. Darbinieka izskats un funkcionalitāte Kā saprotams, abas darbinieka īpašības ir vienlīdz svarīgas, un ideālā variantā tām ir jāpiemīt vienlaicīgi, jo izskats bez funkcionalitātes neder nekam, kā arī funkcionalitāte bez izskata nav iedomājama. Varētu teikt, ka ir jomas, kurās izskats tiek vērtēts augstāk, un ir jomas, kurās funkcionalitāte tiek novērtēta vairāk, tomēr skaidrs ir viens – abām no šīm īpašībām darbiniekam ir jāpiemīt. Piemēram, darbinieks var būt tik skaists kā no žurnāla vāka izkāpis, bet absolūti nezināt, kā veicams konkrētais darbs. Tāpat darbinieks var būt augstākās klases profesionālis, bet ierasties darbā nevīžīgs un netīrīgs. Dzīvē it viss ir līdzsvarā, tāpēc, lai kļūtu par ideālu darbinieku, jāatceras parūpēties gan par savu izskatu, gan par funkcionalitāti.