Investīciju kredīts ir ilgtermiņa bezskaidras naudas aizdevums uzņēmumiem, kas paredzēts jaunu biznesa projektu vai būvniecības uzsākšanai, nekustamā īpašuma remontam vai iegādei, pamatlīdzekļu iegādei, kā arī transporta līdzekļu vai iekārtu iegādei vai remontam, kā arī citu, ar uzņēmuma darbību saistītu darbu veikšanai. Investīciju kredīts ir pieejams uz laiku no 2 līdz 10 gadiem, apmērā no 10000 līdz 500000 eiro un var segt līdz pat 90% no projekta kopējām izmaksām. Aizdevuma apmērs tiek noteikts, vērtējot uzņēmumu, tā darbības rādītājus, aizdevuma ieguldīšanas plānu, kā arī uzņēmuma riskus un biznesa plānu. Arī aizdevuma procentu likme tiek noteikta, balstoties uz uzņēmuma individuālajiem rādītājiem, bet vairākumā gadījumu tā svārstās no 2% līdz 5%, neskaitot mainīgās starpbanku procentu likmes, proti, RIGIBOR, EURIBOR un LIBOR procentu likmes. Investīciju kredīta gadījumā iespējams izvēlēties fiksēto vai mainīgo procentu likmi. Vēl viens faktors, kuru kredītņēmējam ir iespēja izvēlēties, ir maksājumu grafika veids, proti, vienādais vai dilstošais maksājumu grafiks. Investīciju kredīts atšķirībā no faktoringa ir aizdevuma veids, kas galvenokārt tiek izsniegts eiro un ASV dolāru valūtās ar mainīgu vai fiksētu procentu likmi. Investīciju kredīta saņemšanai nepieciešams nodrošinājums, par kuru var kalpot, piemēram, nekustamais īpašums, uzņēmuma kapitāldaļas vai uzņēmuma aktīvi, ražošanas iekārtas, transporta līdzekļi vai kādi citi pamatlīdzekļi, termiņnoguldījums u.c. nodrošinājuma veidi. Jāpiemin, ka papildus ķīlai kredītdevējs var lūgt arī uzņēmuma īpašnieka galvojumu. Nereti par nodrošinājumu var kalpot arī valsts, pašvaldības vai kāds cits galvojums. Ar investīciju kredītu izsniegšanu nodarbojas vairākas bankas, piemēram, Swedbank, SEB banka, Citadele banka, DNB banka, Norvik Banka, GE Money Bank, PrivatBank, ABLV Bank, Rietumu banka, Trasta komercbanka, Danske Bank, Krediidipank, SMP Bank bankas. Lai saņemtu investīciju kredītu, uzņēmumam nepieciešama pozitīva kredītvēsture, pozitīvi saimnieciskās darbības rādītāji, skaidrs biznesa plāns nākotnes attīstībai, Latvijā oficiāli reģistrētas juridiskās personas statuss, minimāla riska darbības jomai, vismaz 3 gadus ilgiem, pozitīviem uzņēmējdarbības darbības rezultātiem. Investīciju kredīta gadījumā kredītņēmējiem tiek piedāvāta arī tāda opcija kā atvieglojuma periodi jeb kredīta brīvdienas uz laiku līdz 2 gadiem, kuru laikā kredītņēmējs maksā tikai kredīta procentu maksājumus bez kredīta pamatsummas. Lai saņemtu investīciju kredītu, vairākumā gadījumu pie kredītdevēja jāvēršas ar juridiskajiem un finanšu dokumentiem, uzņēmuma darbības aprakstu, piedāvātā nodrošinājuma īpašumtiesību apliecinošajiem dokumentiem, kā arī, iespējams, kādiem citiem konkrētā kredītdevēja individuālajām prasībām atbilstošiem dokumentiem.