Vai tu zini, ko nozīmē vārds kapitālisms un vai tu zini, kas ir brīvais tirgus? Mēs visi dzīvojam kapitālisma sabiedrībā, kur lielākā daļa no nozarēm ir privātas un tajās sacenšas dažādi uzņēmumi par to, lai varētu nopelnīt aizvien vairāk un vairāk naudas. Bet mēs nedzīvojam pilnīgi brīvā kapitālismā, jo valdība vēl jo projām iejaucas ekonomikā nosaka dažādus likumus, kas traucē brīvajam tirgum un vēl jo projām arī turpina darboties dažādās nozarēs, kā medicīna, izglītība, kārtības sagāšana. Noteikti jūs uzskatāt, ka valdībai noteikti ir jābūt šajās nozarēs, jo pretējā gadījumā tās tiks izpostītas, bet padomājiet par nozarēm, kuras kādreiz bija valdības rokās, bet pēc tam nonāca privātajās rokās. Visspilgtākais piemērs ir telekomunikāciju nozare, kas vēl pie mums vēl nesen bija valdības rokās, bet tiklīdz tā tika privatizēta, tā uzreiz tajā ienāca jauni spēlētāji un sāka piedāvāt lētākus un labākus pakalpojumus. Visnesenākās nozares privatizācija sākās elektroenerģijas tirgus atvēršanā, kur 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā likumi par to, ka jebkurš tagad var piegādāt elektrību un klientiem pašiem ir iespējas izvēlēties savu pakalpojumu sniedzēju. Līdz šim vēl pagaidām lielas izmaiņas nav notikušas, jo visam ir vajadzīgs laiks, bet ar laiku, visticamāk elektroenerģija paliks aizvien lētāka un lētāka, jo tirgū ienāks jauni elektrības ražotāji ar lētākām cenām. Jau pašos kapitālisma aizsākumos ekonomisti un filozofi, kas domāja par šādām problēmām uzskatīja, ka kapitālismam ir jābūt brīvam, jo tikai brīva tirgus apstākļos rodas pilnīga konkurence un nevar izveidoties monopols, bet, ja valsts iejaucas un dod priekšroku kādam uzņēmuma, tad pārējie uzņēmēji nespēj ar to sacensties un rodas pilnīgs monopols. Brīvais tirgus nozīmē to, ka katrs tirgus dalībnieks ar savām balsīm, jeb pirkumiem balso par to, kurš produkts vai pakalpojums ir labs un kurš, savukārt, nav tik labs un tādā veidā arī teorētiski jebkurš var uzsākt savu biznesu un ja viņa produkts un mārketings ir labāks kā citiem, tad viņš var iegūt lielu daļu no dotā tirgus un tādā veidā gūt peļņu. Manuprāt tieši šī tieksme pēc peļņas ir tā, kas cilvēkiem nepatīk un kāpēc viņi ir pret kapitālismu, jo visi grib dzīvot sabiedrībā, kur ir miers un klusums un nav nekāda konkurence. Bet tā dzīvē nenotiek un evolūcija pati par sevi ir skarba, jo izdzīvo tikai un vienīgi stiprākie, bet visi pārējie, kas nespēj turēt līdzi savus gēnus nespēj nodot tālāk. Protams, mēs cilvēki esam ļoti sociāli un mēs gribam parūpēties viens par otru, bet reālajā dzīvē situācija ir savādāka un valda konkurence nevis labestība. Cilvēki vienmēr sūdzas par to, ka viņiem algas ir par mazu un, ja uzņēmējs saņem peļņu, tad viņš ar to nedalās ar saviem darbiniekiem. Bet padomājiet par to, cik liels uz uzņēmēja risks, kad viņš sāk savu biznesu, par tām neskaitāmajām stundām, ko viņš pavada nesaņemot naudu un par viņa nemitīgo domāšanu kā lai iegūst lielāku peļņu lai uzņēmums nebankrotētu. Kapitālisms brīvībā būtu daudz labāks nekā patreizējā situācija, jo jebkura valdība, kad ir pasaulē teorētiski tiek uzskatīta par monopolu, jo valdībai vienīgajai ir iespēja izdot naudu un tas noved pie dažādām problēmām. Pasaulē gan nav bijusi neviena valsts, kur ir valdījis pilnīgi brīvais kapitālisms un brīvais tirgus, bet, manuprāt, ja tāda vieta būtu, tad tur visas cenas būtu zemākas, un dzīves līmenis būtu augstāks, kas savukārt celtu visu iedzīvotāju pašapziņu, produktivitāti un darītu viņus priecīgus.