Mēs šobrīd dzīvojam tādā laikmetā, kurā ļoti liela loma, tiek piešķirta materiālajām vērtībām. Tas ir saprotams, jo jaunais gadsimts mūs pārsteidz un lutina ar jaunām tehnoloģijām, vēl nebijušām iespējām un dažādām perspektīvām. Mēs uzskatām, ka cilvēku vēlme nopelnīt pēc iespējas vairāk ir pareiza, jo augsti ienākumi ļauj viņiem realizēt savus sapņus un izbaudīt visus dzīves labumus.

Bet vai ir kas kopējs cilvēka labklājībai ar viņa bankas rēķinu? Atbilde liekas acīm redzama un prātā nāk tikai viena banāla likumsakarība, jo cilvēkam vairāk naudas, jo bagātāks viņš ir, jo augstāks ir viņa labklājības līmenis. Bet vai tas tā patiešām ir, vai mēs varam dzīvot labklājīgu dzīvi, pelnot tikai daudz naudas un apmaksājot ar to materiālās vērtības un pakalpojumus? Tātad, visi cilvēki, kuri daudz pelna dzīvo labklājīgi? Gribētos tā apgalvot, bet, diemžēl, dzīvē ir daudz piemēru, kad bagātība nenesa gaidīto labklājību un ir arī pretēji piemēri, kad cilvēki, ar daudz mazākiem ieņēmumiem dzīvo labklājīgu, laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi. Jājautā, vai labklājību nosaka tikai ienākumu daudzums?

Labklājība, nozīmē, ka viss ir labi un ne tikai materiālajā ziņā, jo cilvēka vajadzības ir daudz plašākas. Labklājība – tas ir vesels mehānisms, kurš ietver sevī vairākas cilvēka dzīves jomas.

Finansiālā, materiālā labklājība

Pie šīs jomas varam attiecināt jautājumus: kur strādāt, par kādu atalgojumu esmu gatavs veikt šo darbu, karjeras izaugsme, vai man šis darbs patīk un sagādā prieku. Mēs varam apgalvot tikai to, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi dzīvot pārticībā, pelnīt pietiekami daudz naudas, lai varētu realizēt savus mērķus, apmierināt materiālās vajadzības.

Veselība – vēl viens ļoti svarīgs labklājības rādītājs

Tā ir ļoti svarīga un neatņemama labklājības daļa. Tad, kad jūs esat slims, vai jums ir vajadzīga nauda? Protams, lai izārstētos, nauda ir vajadzīga, bet, lai arī cik liela naudas summa atrodas jūsu bankas rēķinā, tā vienā momentā, jūs izārstēt nebūs spējīga. Veselība ir ļoti svarīgs mūsu iekšējais resurss. Kamēr mēs esam jauni, mēs par to bieži vien neaizdomājamies. Reti kurš no mums, velta uzmanību savai veselībai un tās profilaksei: sporta nodarbībām, vingrošanai, kā arī vitamīnu lietošanai. Bieži vien, par veselību mēs atceramies tikai tad, kad esam spiesti pirkt zāles un griezties pie ārstiem, pēc palīdzības.

Savstarpējās attiecības starp vīrieti un sievieti, attiecības ģimenē, attiecības ar bērniem, vecākiem un radiem

Sakiet, kāda nozīme būs jūsu ienākumiem un veselībai, ja jums nebūs pilnvērtīgas attiecības ģimenē. Cilvēki ir iekārtoti tā, ka viņiem ir ļoti svarīgas attiecība (protams, arī šeit ir izņēmumi), ja cilvēkam nav dzīvesbiedra, viņš cenšas to sameklēt, ja cilvēki ir sastrīdējušies, tad viņi cenšas salīgt mieru. Mēs vienmēr meklējam variantus, kā sakārtot attiecības, jo, ja cilvēkā nav iekšējā miera, harmonijas, sāk ciest visas viņa dzīves jomas, arī viņa labklājība.

Ļoti svarīgas ir arī attiecības ar bērniem, vajag mācēt savu darba dienu organizēt tā, lai varētu iesaistīties viņu audzināšanā, lai viņiem pietiktu laika, lai varētu viņiem pievērst vajadzīgo uzmanību. Tieši tāpat ir arī ar vecākiem. Atrodiet viņiem laiku, pazvaniet vai apciemojiet, tas veicinās labas savstarpējas attiecības, kā arī jūsu labsajūtu un gandarījumu. To pašu varam teikt arī par jebkurām attiecībām: gan ar radiem, draugiem, kā arī darba vietā ar kolēģiem.

Mācības un pilnveidošanās

Dzīve nestāv uz vietas, viss attīstās. Pirms daudziem gadiem, mēs pat iedomāties nevarējām, ka mobilos telefonus lietos pilnīgi visi, gan bērni, gan pensionāri. Mūsdienās, ir svarīgi, iet vienā solī ar jaunākajām tehnoloģijām, mācīties un attīstīties. Lai dzīve būtu pilnvērtīga un labklājīga, ir svarīgi, dot jaunu vielu savām smadzenēm, kamēr smadzenes strādā – organisms ir dzīvs. Mācīšanās un attīstīšanās, apmierinātība ar sevi ir ļoti svarīgi labklājības rādītāji.

Atpūta

Ja mēs nemākam kārtīgi atpūsties, tad mēs nemākam arī kārtīgi strādāt. Bieži vien mēs šo jomu upurējam materiālās labklājības celšanai. Kas notiek patiesība: mēs veltām ļoti daudz laika darbam, bet tas nekādi neatspoguļojas uz mūsu ieņēmumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja cilvēks nav atpūties, viņš nav spējīgs strādāt efektīvi. Diez vai, cilvēks būs spējīgs savu dzīvi uzskatīt par labklājīgu, ja viņš būs pārguris.

Aizraušanās, hobiji

Dzīvē, ļoti paveicies ir tiem cilvēkiem, kuru darbs ir viņu hobijs, bet tas tā nav visiem. Ar gadiem cilvēku interešu loks arī sāk samazināties, cilvēki kļūst mazkustīgāki, viņus sāk mazāk kas interesēt. Tāpēc, cilvēkiem, jebkurā vecumā ir ļoti svarīgas dažādas aizraušanās, hobiji, viss, kas veicina viņu attīstīšanos, padara viņu dzīvi daudzveidīgu un interesantu, jebkurā vecumā.

Garīgā attīstīšanās

Ejot pa dzīvi, mēs visi vēlamies sasniegt labklājību, gan materiālo, gan garīgo, ja apvieno šos abus jēdzienus, tad droši varam teikt, ka labklājība tā ir sava veida harmonija, kura izpaužas kā cilvēka apmierinātība ar savu iekšējo un ārējo pasauli. Tāpēc cilvēkam, ir ļoti svarīgi pilnveidoties un attīstīties arī garīgi.

Cilvēki ir ļoti dažādi un ja katram no viņiem pajautātu, kas pēc viņu domām ir labklājīga dzīve, atbildes noteikti būtu ļoti atšķirīgas. Nekādā gadījumā nebūtu iespējams salīdzināt miljonāra atbildi ar klaiņojoša cilvēka atbildi. Tikai mēs paši, varam noformulēt, kas mums ir nepieciešams, lai mūsu dzīve būtu labklājīga un tad, kad esam to sapratuši, tad varam censties arī to sasniegt.