Inflācijas rezultātā dzīve sadārdzinās, tāpēc ir tikai normāli pieprasīt, lai darba devējs ik pa laikam mazliet palielinātu algu. Patiesībā, to pat būtu vēlams darīt, jo darbinieka paša iniciatīva tiek augstu novērtēta, bet to ir jādara pareizi. Nereti algas pielikuma prasīšana ne vien nedod vēlamos rezultātus, bet ir pamats attiecību sabojāšanai ar savu priekšnieku vai pat atlaišanai no darba. Lai tā nenotiktu, nekad nedariet sekojošās lietas, lūdzot algas pielikumu savam priekšniekam.

Uzstādīt ultimātus

Viena no tipiskākajām kļūdām ir ultimātu uzstādīšana. Visbiežāk darbinieki liek priekšniekam izvēlēties – paaugstināt algu vai zaudēt viņu kā darbinieku. Reizēm tas var nostrādāt, bet visbiežāk jau darba devējs tomēr sapratīs, ko darbinieks patiesībā ar to vēlas panākt un ļaus viņam iet. Šādus ultimātus varat uzstādīt tikai un vienīgi tad, ja jums patiešām ir cits, labāks darba piedāvājums vai vismaz rezerves plāns. Darba devēji nav muļķi un ultimātu uzstādīšana visu tikai sabojās un sarežģīs.

Šantažēt

Vēl sliktāk ir izmantot šantāžu. Piemēram, ja zināt, ka darba vietā ir notikuši kādi iekšējās kārtības pārkāpumi vai arī jūsu rīcībā ir konfidenciāla informācija par uzņēmumu, nekādā gadījumā neizmantojiet to šantāžai. Jā, iespējams, arī darba devējs nobīsies un algu jums paaugstinās, taču uz normāliem apstākļiem darba vietā un normālas attieksmes no priekšnieka puses jūs neverat cerēt. Arī tad, ja meklēsiet citu darbu, atcerieties, ka bijušo darba devēju atsauksmes tiek ļoti augstu vērtētas. Diez vai kāds vēl jūs gribēs ņemt darbā, ja uzzinās, ka esat šantažējis savus iepriekšējos darba devējus.

Izdomāt neesošus faktus

Ja lūdzat algas pielikumu, svarīgi ir nosaukt reālus, pierādāmus faktus par to, kāpēc jums šis algas pielikums pienākas. Piemēram, kā argumentus varat nosaukt inflācijas apjomus, jūsu amata vidējo atalgojumu darba tirgū, jūsu darba augļus un produktivitāti utt. Svarīgi ir, lai visi šie fakti būtu patiesi. Nekad kā argumentu neizmantojiet neesošus vai nekorektus datus. Piemēram, ja kāds paziņa pasaka, ka citā uzņēmumā par jūsu darbu maksā divreiz vairāk, pārbaudiet, vai šī informācija tiešām ir patiesa. Ja izmantosiet šādus faktus kā argumentus, darba devējs tos noteikti pārbaudīs un beigās var izrādīties, ka patiesībā, tieši jūsu atalgojums ir nozarē viskonkurētspējīgākais.

Nenomelnojiet kolēģus

Vēl bieži vien kā arguments algas paaugstinājuma nepieciešamībai tiek izmantos darbinieka pārākums starp kolēģiem. Norādīt uz sava darba produktivitāti nav nekas slikts, taču nevajag tāpēc nomelnot savus kolēģus un norādīt uz to, cik slikti viņi strādā. Pirmkārt, jau tas sabojās jūsu attiecības ar kolēģiem un parādīs jūs ļoti negatīvā gaismā arī priekšnieka acīs un otrkārt, šādā veidā visticamāk algas pielikumu saņemt tāpat neizdosies, jo ja alga tiek paaugstināta, tad tā jāpaaugstina visiem vienā amatā strādājošajiem.

Salīdzināt sevi ar priekšnieku

Visļaunākais, ko var darīt, ir salīdzināt savu algu ar priekšnieka paša algu un dzīves līmeni. To mēģina darīt daudzi, jo domā, ka tā izdosies norādīt uz to, cik sliktā situācijā ir darbinieks, taču ne velti priekšnieks ir priekšnieks. Viņam ir citi darba pienākumi un atbildība. Jo augstāks un svarīgāks ir amats, jo augstāks ir atalgojums. To nu būtu jāsaprot ikvienam, turklāt šādi aizrādījumi darba devēju tikai saniknos.

Ja uzskatāt, ka esat pelnījis algas paaugstinājumu, jums ir visas tiesības to lūgt, taču to ir jādara mierīgu, laipnu sarunu ceļā. Izmantojiet konkrētus faktus un argumentus, aizstāvot savu viedokli, taču, nekādā gadījumā nekļūstiet uzbāzīgs, rupjš vai aizskarošs. Tas nav nekāds karš, bet gan drīzāk izlīgums, tāpēc esiet racionāls un ar savu attieksmi un zināšanām parādiet, ka tiešām algas paaugstinājumu esat pelnījis.