Palikšana bez darba jebkurā gadījumā ir nepatīkama situācija, jo saistās ar ienākumu zudumu, kurus parasti nodrošina darba alga. Protams, tas ir skumji un nomācoši, bet šādā depresīvā stāvoklī nevajadzētu uzkavēties pārāk ilgstoši, jo katra bezdarbā pavadītā diena nozīmē bezalgas dienu, tomēr, kā zināms, ikmēneša izdevumi līdz ar darbu nepazūd un agri vai vēlu tos nāksies samaksāt. Tāpēc, lai neiedzīvotos naudas trūkumā, parādos, sodos par maksājumu kavēšanu vai kādās citās nejaukās parādībās, kas saistītas ar strauju ienākumu samazināšos, šī situācija ir maksimāli ātri jāatrisina. Pastāv vairākas opcijas, kā šāda veida situācijas atrisināt. Viena no tām ir bezdarbnieka statusa iegūšana, ko iespējams nokārtot kādā no Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūrām. Bezdarbnieka statuss nodrošina bezdarbnieka pabalstu, bezmaksas kursus dažādās jomās, kā arī darba piedāvājumus, balstoties uz jūsu kompetencēm un pieredzes. Jāpiebilst, ka bezdarbnieka pabalstu iespējams iegūt tikai tādā gadījumā, ja persona ir bijusi sociāli apdrošināta (veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vismaz 12 mēnešus jeb vienu gadu. Bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts maksimāli 9 mēnešus, neatkarīgi no personas darba stāža. Neatkarīgi no tā, vai jums ir bezdarbnieka statuss un pabalsts vai tā nav, nepārstājiet individuāli meklēt jaunu darbu, jo arī bezdarbnieka statuss un pabalsts nav mūžīgs. Ar intensīvu darba meklēšanu nodarbojieties īpaši tādā gadījumā, ja jums nav ne bezdarbnieka statusa, ne bezdarbnieka pabalsta. Šajā gadījumā jums būtu jābūt ieinteresētiem maksimāli īsā laikā atrast darbu, īpaši nedomājot par savām kaprīzēm un ambīcijām attiecībā uz darbu, jo faktiski jūs atrodaties ārkārtas situācijā. Atcerieties, ka galvenais ir iegūt jebkādu darbu par jebkādu atalgojumu, lai segtu ikmēneša izdevumus, jo sēdēšana mājās un sūkstīšanās par bezdarbu jūsu izdevumus nenosegs. Strādājot nevēlamu darbu, jūs varat paralēli meklēt savu sapņu darbu un, to atraduši, aiziet no esošā darba. Ja nevēlaties strādāt, painteresējieties par pasīvo ienākumu gūšanas iespējām, tomēr bezdarba situācijā un bez sākuma finanšu kapitāla, kas šādās situācijas visbiežāk ir nepieciešams lielos apmēros, tas diezin vai būs reāli iespējams. Ja vēlaties strādāt, bet nevēlaties strādāt kāda padotībā, dibiniet savu uzņēmumu, tomēr arī šī opcija ir maz iespējama, jo, kā zināms, jebkura biznesa uzsākšanai nepieciešams lielāks vai mazāks starta kapitāls, kas bezdarba situācija diezin vai būt pietiekošos apmēros. Tomēr pastāv iespēja nodarboties arī ar mājražošanu – varbūt jums ir kāds talants vai prasmes, uz kuru pamata jūs varētu uzsākt nelielu biznesu, kura uzsākšanai nav nepieciešamas pārlieku lielas investīcijas. Galvenais neieslīgstiet apātijā, domājiet par dažādām peļņas iespējām un rīkojieties!