• A/S NASDAQ OMX Riga, agrāk saukta par Rīgas Fondu biržu, dibināta 1993. gadā, Rīgā un ir vienīgā Latvijas fondu birža. Rīgas Fondu birža tika pārsaukta par NASDAQ OMX Riga 2008. gadā, kad biržas mātes uzņēmums OMX apvienojās ar ASV biržu NASNAQ.
  • NASDAQ OMX Riga īpašnieki jeb akcionāri ir NASDAQ OMX Nordic (92,98% akciju) un Rietumu banka (7,02% akciju).
  • NASDAQ OMX Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Centrālais depozitārijs (NASDAQ OMX Riga meitas uzņēmums) ir organizācijas, kas nodrošina Latvijas vērtspapīru tirgus infrastruktūru.
  • NASDAQ OMX Riga, Latvijas Centrālais depozitārijs, NASDAQ OMX grupas biržas un depozitāriji Lietuvā un Igaunijā 2004. gadā ir izveidojuši vienotu Baltijas vērtspapīru tirgu, kas darbojas vienotas sistēmas ietvaros un uz vienādu noteikumu pamata.
  • No 2005. gada NASDAQ OMX Riga biržā tiek organizētas Latvijas valsts latu parāda vērtspapīru izsoles, kā arī akciju un korporatīvā parāda vērtspapīru izsoles.
  • NASDAQ OMX Riga ir vērtspapīru tirdzniecības organizētājs, savukārt pati NASDAQ OMX Riga birža ir tirgus vieta, kurā notiek banku, brokeru sabiedrību un to klientu vērtspapīru darījumi, proti, darījumi ar obligācijām, akcijām, ieguldījumu fondu apliecībām un parādzīmēm. Uzņēmumi un valsts veic akciju publisko piedāvājumu, obligāciju vai parādzīmju emisiju, izmantojot NASDAQ OMX Riga biržu vietējo un starptautisko investoru finansējuma piesaistīšanai, jo emitēto vērtspapīru iekļaušana biržā sniedz iespēju pirkt un pārdot tos par tirgus cenu. Vēl viena no NASDAQ OMX Riga funkcijām ir akciju, obligāciju, parādzīmju un ieguldījumu fondu apliecību kotāciju nodrošināšana jeb iekļaušanu (Baltijas) vērtspapīru tirgū pēc konkrētiem akciju, parāda vērtspapīru un ieguldījumu fondu apliecību sarakstiem.
  • NASDAQ OMX Riga biržā, tāpat kā jebkurā biržā, darījumi notiek ar dematerializētiem (nemateriāliem) vērtspapīriem – tie pastāv tikai kā ieraksts īpašnieka vērtspapīru kontā. Darījumi noris ar vērtspapīru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu iesniegšanu NASDAQ OMX Riga biedriem – bankām vai brokeru sabiedrībām.
  • NASDAQ OMX Riga ir vairāku Latvijas uzņēmumu īpašnieks, piemēram, Grindeks, Latvijas kuģniecība, Olainfarm, SAF Tehnika, Ventspils nafta. Latvijas vērtspapīru tirgu un tā dalībniekus uzrauga NASDAQ OMX Riga un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.