• Aizdevuma nosaukums radies no itāļu valodas vārda “mezzano”, kas tulkojumā nozīmē “vidus”, jo faktiski mezazīna aizdevums ir vidusceļš starp banku un uzņēmumu, kas nodrošina uzņēmumam finansējumu papildus bankas aizdevumam.
  • Mezazīna aizdevums ir bezskaidras naudas aizdevums ar paaugstinātu kredīta risku, bet ir pastarpināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā bankas aizdevums. Salīdzinot ar bankas aizdevumiem, tiem ir augstākas procentu likmes, bet vienkāršāki piešķiršanas noteikumi.
  • Ar mezazīna aizdevumu izsniegšanu nodarbojas Latvijas Garantiju aģentūra jeb LGA.
  • Mezazīna aizdevums ir piemērots un tiek izsniegts tikai uzņēmējiem jauna uzņēmuma izveidei, esošās produkcijas dažādošanai ar jauniem produktiem, esošās ražošanas paplašināšanai, uzņēmuma būtiskai maiņai, kā arī apgrozāmo līdzekļu trūkuma segšanai. Mezazīna aizdevums faktiski ir kredīta alternatīva mazākiem uzņēmumiem, kad bankas aizdevums tiem tiek atteikts. Savukārt lielākiem uzņēmumiem tā ir iespēja saņemt finansējumu papildus bankas aizdevumam.
  • Šī aizdevuma mērķis ir Latvijas uzņēmējdarbības veicēju nodrošināšana ar finansējumu papildus bankas izsniegtajam aizdevumam. Tomēr jāpiemin, kas šis aizdevums netiek izsniegts visu sfēru uzņēmumiem – likumos ir noteiktas konkrētas sfēras, kurām šis aizdevums tiek izsniegts un kurām netiek izsniegts. Šī aizdevuma izsniegšanas, valsts atbalsta piešķiršanas un uzskaites nosacījumus regulē Ministru kabineta (MK) noteikumi.
  • Mezazīna aizdevums ir subordinēts attiecībā pret bankas sniegto aizdevumu, proti, uzņēmējs ar savu investīciju vai apgrozāmo līdzekļu projektu vēršas pie bankas ar lūgumu piešķirt tam kredītu; banka uzņēmējam pieprasa līdzfinansējumu apmērā, kas pārsniedz tā iespējas; banka un uzņēmējs vēršas pie LGA ar lūgumu piešķirt uzņēmējam mezazīna aizdevumu; visas trīs puses – uzņēmējs, banka, LGA – vienojas par ilgtermiņa investīciju vai apgrozāmo līdzekļu finansēšanu.
  • LGA finansēšanas maksimālais periods ir 10 gadi investīciju projektiem un 5 gadi apgrozāmo līdzekļu projektiem, bet maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 5 miljoni eiro investīciju projektiem un 200 tūkstoši eiro apgrozāmo līdzekļu projektiem, kas sastāda līdz 40% no kopējās projekta finansējuma summas.
  • Mezazīna aizdevumam ir elastīgs atmaksas grafiks, kurā pamatsummas atmaksu var atlikt līdz termiņa beigām. Tas, kā jau minēts, ir pakārtots bankas aizdevumam ar zemāku nodrošinājuma kārtu. Vēl viena no mezazīna aizdevuma priekšrocībām ir fakts, ka LGA sedz nodrošinājuma reģistrācijas izmaksas un bankas aizdevuma komisijas maksu (100% apmērā, nepārsniedzot 50 000 eiro (investīcijām) un 15 000 eiro (apgrozāmajiem līdzekļiem), un 3,5% no aizdevuma kopējās summas).
Attēls no lvportals.lv