Neskatoties uz to, ka pēc 2008. gada ekonomiskās krīzes sieviešu izpratne par finansiāliem jautājumiem un rīcībspēja ar naudu ir krietni uzlabojusies, vairums cilvēku vēl aizvien uzskata, ka sieviešu zināšanas par finanšu produktiem un procesiem ir ļoti vājas. Lai gan vairums sieviešu vēl aizvien labprātāk paļaujas uz vīriešiem, kad runa ir par finanšu jautājumiem, to spēja rīkoties ar naudu un pieņemt finansiāla rakstura lēmumus ir labāka nekā tiek uzskatīts. Turpinājumā aplūkosim četrus izplatītākos uzskatus par sievietēm un finansēm, kas patiesībā ir maldīgi.

Sievietes ir impulsīvi pircēji

Viens no visizplatītākajiem uzskatiem ir tāds, ka sievietes iepirkšanās laikā rīkojas impulsīvi. Tas, ka sievietes izšķiras par labu tam vai citam produktam pēdējā brīdī, nebūt nenozīmē to, ka sievietes ir impulsīvi pircēji – vairākumā gadījumu sievietes jau ir ierēķinājušas savā budžetā to summu, ko iztērē konkrētajam produktam – viņas vienkārši nespēj izšķirties, vai pirkt, piemēram, sarkanās vai melnās kurpes. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa sieviešu pirkumu šķiet impulsīvi, proti, balstīti uz mirkļa emocijām, vairākumā gadījumu to pirkumi ir vajadzību, nevis vēlmju apmierināšana, lai gan nereti tie tik tiešām tiek pirkti iegribas pēc, nevis tādēļ, ka ir vajadzīgi.

Sievietes nezina, kā pārvaldīt savas finanses

Patiesībā lielākā daļa cilvēku pilnīgi nesaprot, kā veiksmīgi pārvaldīt savas finanses – tā ir abu dzimumu problēma, nevis tikai sieviešu trūkums. Lai vai kā, vairums sieviešu neuzticas sev budžeta plānošanā, tāpēc labprātāk dod priekšroku ģimenes locekļu vai draugu palīdzībai. Šī iemesla dēļ varētu šķist, ka sievietes neprot pārvaldīt savas finanses, bet tā nav taisnība – viņas vienkārši baidās.

Sievietes nesaprot, kā plānot pensionēšanos

Kopš 2008. gada krīzes sieviešu interese par pensiju plāniem, fondiem un pensionēšanās plānošanu ir ievērojami paaugstinājusies. Ja pirms krīzes par to domāja vien 47% sieviešu, tad tagad par to domā jau 72% sieviešu. Līdz ar pensionēšanās produktu iepazīšanu un izzināšanu ir palielinājusies arī sieviešu izpratne par pensionēšanās plānošanu. Šis pieaugums ir izskaidrojams arī ar faktu, ka aizvien vairāk sieviešu kļūst par galvenajām naudas pelnītājām ģimenē vai arī dzīvo vienas, apgādājot vien sevi. Šādi apstākļi spiež vairāk domāt par savu finansiālo nākotni, tostarp arī vecuma pensiju.

Sievietes nepieņem finanšu lēmumus, kas attiecas uz to mājsaimniecībām

Uzskats, ka sievietes nepieņem finansiāla rakstura lēmumus attiecībā uz mājsaimniecības jautājumiem, ir vecmodīgs un greizs. Sievietes spēj pastāvīgi pieņemt finanšu lēmumus, kas skar to mājokļus, ne vien esot vienas, bet arī esot laulībā. Kā rāda pieredze, arī esot laulībā, vairums sieviešu spēj risināt finanšu jautājumus gan pašu spēkiem, gan nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar laulāto. Kā redzams, mūsdienās sievietes kļūst arvien zinošākas par jautājumiem, kas saistīti kā ar personīgo finanšu plānošanu, tā arī ar investēšanu nākamajās paaudzēs.