Kāds teiks, ka tas ir muļķīgs jautājums, jo kā gan var būt par daudz naudas? Tomēr šis jautājums ir apskatāms no vairākiem dažādiem aspektiem, tāpēc viennozīmīgi uz šo jautājumu atbildēt nav iespējams. Runāsim par naudas daudzumu no tā aspekta, kad to var apdraudēt kādi riski, kas saistās ar naudas zaudēšanu. Protams, nauda pati par sevi nevar būt par daudz, jo, kā zināms, nauda ir ierobežots līdzeklis, kas tiek izmantots cilvēku neierobežoto vēlmju un vajadzību apmierināšanai, tāpēc jo vairāk naudas, jo vairāk cilvēka vēlmju un vajadzību iespējams apmierināt un jo vairāk vēlmju un vajadzību ir apmierinātas, jo cilvēks ir laimīgāks. Šajā gadījumā nerunāsim par degradāciju, kas var iestāties, kad cilvēkam ir bezjēdzīgi daudz naudas un tā netiek lietderīgi izmantota, un ieguldīta. Domājot par to, vai vispār iespējams iekrāt par daudz naudas, pirmkārt jāskatās, kur nauda tiek krāta? Ja nauda tiek krāta mājas apstākļos, tad vienīgais risks, kas var šos naudas iekrājumus skart, ir tās nozagšana vai zaudēšana, piemēram, ugunsgrēkā vai kādā citā dabas stihiju postā. No tā izriet, ka jo lielāki būs naudas iekrājumi mājās, jo attiecīgi lielāki būs tās zudumi iepriekšminēto likstu gadījumā. Lai izvairītos no šiem riskiem, iespējams iet divus ceļus – lielos naudas krājumus kaut kur lietderīgi un izdevīgi ieguldīt, piemēram, nekustamajā vai zemes īpašumā vai noguldīt kādos noguldījumu fondos, piemēram, krājkontā, depozītā, 2. vai 3. pensiju līmenī, uzkrājumā ar apdrošināšanu, ieguldījumu fondā, akcijās, obligācijās. Protams, nav garantijas, ka arī šos naudas ieguldījumu un noguldījumu resursus neskars kādas nebūšanas, kas liks zaudēt lielus naudas līdzekļus, bet, kā rāda pieredze, ieguldīt un noguldīt naudu ir ne vien drošāk nekā krāt to mājās, bet iespējams arī palielināt tās vērtību uz pieaugošo procentu rēķina. Daudzi cilvēki neizvēlas krāt naudu bankās, jo tos māc bažas, ka ar banka var ciest krahu un visa iekrātā nauda pazudīs nebūtībā. Tomēr šīs bažas ir nepamatotas, jo valsts garantētā atlīdzība šādos gadījumos ir līdz 100 000 eiro, tāpēc, ja vien jūsu uzkrājums vai noguldījums konkrētajā bankā nav lielāks par 100 000 eiro, nav jābaidās to zaudēt. Nobeigumā atbildot uz sākumā izvirzīto jautājumu, jāsaka, ka ir iespējams iekrāt par daudz naudas. Ja jums bankā ir uzkrājums vai noguldījums, kura vērtība ir lielāka par 100 000 eiro, un jūsu banka cieš krahu, tad tā summa, kas pārsniedz 100 000 eiro, aiziet nebūtībā, radot jums finansiālus zaudējumus tādā apmērā. Šī riska novēršanai ieteicams šo risku sadalīt, proti, nenoguldīt un neuzkrāt visu naudu vienā bankā.