Jauna uzņēmuma dibināšana nav tik vienkārša, kā sākotnēji kādam varētu šķist. Lai vai cik gribētos izdomāt “Vēlos dibināt uzņēmumu!” un uzreiz sākt darboties, tas, diemžēl nav iespējams. Kā jau sistēma paredz – arī uzņēmumu reģistrācijai ir noteikta kārtība un dažādi veicami procesi, ar kuriem ir jātiek galā ikvienam jauna uzņēmuma dibinātājam. Lai veiksmīgi spētu dibināt savu uzņēmumu, ir nepieciešams ievērot vairākus ļoti svarīgus soļus. Pirmkārt, uzņēmums vienmēr sākas ar ideju – patiesi labu, jaunu ideju, kas padarītu jauno uzņēmumu īpašu un izceltu to no citiem desmitiem līdzīgu uzņēmumu.

Pēcāk jau viss apgrozās ap biznesa plāna veidošanu, tirgus izpētēm, investoru piesaisti un daudzām citām lietām, taču ir viena ļoti svarīga lieta, bez kuras neviens uzņēmums nav spējīgs pastāvēt – tas ir uzņēmumu reģistrs jeb komercreģistrs, kas ir visu valstī pastāvošu uzņēmumu saraksts – specializēta sistēma, kurā glabājas dati par katru uzņēmumu un kurā ir nepieciešams reģistrēt ikvienu jaunu uzņēmumu vai uzņēmuma pamata dokumentācijā veiktās izmaiņas. Vairāk informācijas šeit.

Tātad, tas nozīmē to, ka lai jebkurš jauns uzņēmējs vai entuziasts varētu dibināt savu uzņēmumu, tam būs nepieciešams saskarties ar ļoti nopietnu valsts iestādi un veselu sistēmu, kas saucās par Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (UR). Šī ir valsts veidota institūcija, kas, tautas valodā sakot, ir kā esošo, aktīvo un slēgto uzņēmumu uzskaite – tā apkopo informāciju, reģistrē, izsniedz atļaujas un nodarbojas ar dažādām citām lietām jeb uzņēmumu pārvaldi valsts teritorijā. Uzņēmuma reģistrācija ir ļoti svarīgs process jebkura jauna uzņēmuma dibināšanas gaitā, par cik bez valsts iegūta atzinuma par pastāvošu uzņēmumu ar konkrētu nosaukumu, kapitālu un citām vienībām, uzņēmums nav nekāds uzņēmums, bet gan nelikumīga saimnieciskā darbība vairāku personu sastāvā. Tādēļ, lai uzņēmuma veidošana būtu patiesi veiksmīga, ikviens jauns uzņēmums ir jāreģistrē uzņēmumu reģistrā.

Latvijas uzņēmumu reģistrs ir valsts dibināta un valstij piederoša institūcija, kas visā valsts teritorijā reģistrē un apstrādā uzņēmumu datus. Pie uzņēmumu datiem pieder visa uzņēmuma dokumentācija, uzņēmuma filiāles, pāstrāvniecības, piederošie īpašumi, kapitāls. Uzņēmuma reģistrs ir īpašs, jo ja gadījumā tiek veiktas kaut kādas izmaiņas pamatdokumentos, par tām ir jāziņo un tās ir jāreģistrē arī uzņēmumu reģistrā. Turklāt, komercreģistrs neaprobežojas tikai ar vienu vienīgu uzņēmumu reģistrēšanu. Lai cik jocīgi tas nebūtu, valsts uzņēmumu reģistrs tā pat arī nodarbojas ar dažādu masu informācijas līdzekļu, šķīrējtiesu, arodbiedrību, politisko partiju, laulību un partnerības līgumu, nodibinājumu, biedrību, reliģisko organizāciju un vairāku citu iestāžu reģistrāciju un procesuālo organizāciju. Paralēli valsts uzņēmumu reģistram pastāv arī nevalstisks uzņēmumu reģistrs, kurā ir iespējams meklēt informāciju par Latvijas uzņēmumiem un pieprasīt dažāda rakstura datus par tiem. Vairāk informācijas šeit – lursoft uzņēmumu reģistrs.

Par uzņēmumu reģistru no likumiskās puses, kā arī nedaudz dziļāk, tiek aprakstīts trīs galvenajos pantos, kas nosaka, ka uzņēmuma reģistram piemīt vairākas funkcijas (aizgūts no likumi.lv): “

 1. veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumus, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, šķīrējtiesu, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;
 2. sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;
 3. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.”

Kā reģistrēt saimniecisko darbību?

Pilnīgākai izpratnei par jauna uzņēmuma dibināšanu kā arī reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā, ir nepieciešams ielūkoties mazliet dziļāk uzņēmuma reģistrācijas pašā procesā. Šim nolūkam par piemēru paņemsim standarta uzņēmuma reģistrācijas procesu jeb SIA – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu un reģistrāciju.

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. Juridiska persona, kuras kapitāls pieder pašam uzņēmumam nevis sabiedrībai. Pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla nominālvērtību kopsummas. Lai dibinātu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams ievērot šādus kritērijus: minimālajam kapitālam nedrīkst būt mazākam par 2800Eur, kā arī to var nodrošināt ar mantiskā izteiksmē vai ar naudu.°

SIA dibināšanas process, soli pa solim:

Pirmkārt, uzņēmuma dibināšana sākas ar tā reģistrēšanu valsts uzņēmumu reģistrā. To ir iespējams veikt uz vietas kādā no Latvijas uzņēmumu reģistra filiālēm vai arī internetā, dodoties uz uzņēmumu reģistra mājas lapu. Svarīgs ir labs interneta pieslēgums, lai uzņēmuma reģistrēšana notiku veiksmīgi. Parasti Sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēšanai ir nepieciešama 1-3 darba dienas, par cik reģistrēšanas process un tā izskatīšana var aizņemt dažādus laikus.

Uzņēmuma reģistrēšana var izmaksāt no 162 līdz 481 Eur, un uz uzņēmumu reģistru ir jādodas ar šādiem dokumentiem, kas ir obligāti un bez kuriem reģistrācija nebūs iespējama:

 • Uzņēmuma reģistrācijas pieteikuma veidlaba KR4, kuras parakstiem ir jābūt apliecinātiem;
 • Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums
 • Statūti
 • Bankas izziņa vai arī kāds cits dokuments, kas apliecina pamatkapitālu un tā apmaksu, gadījumā, ja tas ir ticis apmaksāts ar naudu.
 • Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību – gadījumos, ja pamatkapitāls ir nodrošināts ar mantiska rakstura ieguldījumu.
 • Dalībnieku reģistra nodalījums, kuram jau atkal ir nepieciešama parakstu apliecināšana.
 • Visu padomes locekļu piekrišana ieņemt noteiktos amatus (ja tāda tiek veidota)
 • Katra valdes locekļa piekrišana ieņemt amatu, ja tā jau nav ietverta veidlapas KE4 9.punktā. Arī šeit ir nepieciešams apliecināt parakstus.
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrēšanai
 • Kvītis vai maksājumu izdrukas

Tā kā komercreģistrs ir Latvijas valstij piederoša sistēma un institūcija, tas nozīmē, ka tam ir arī savs “īpašnieks”. Uzņēmuma reģistra gadījumā tā ir Latvijas Tieslietu ministrija, kas uzrauga uzņēmumu reģistru, par cik tas atrodas tiešā saskarsmē ar likumu un valsts likumdošanu. Tieslietu ministrija regulē komercreģistra darbību un veido pilnvērtīgu likumdošanu, kas nosaka reģistra pastāvēšanu, darbību, tiesības un pienākumus. Likuma entuziastiem ir pieejams vairāk informācijas šeit – likumā ar nosaukumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Paša uzņēmumu reģistra darbību regulē Ministru kabineta apstiprināts nolikums par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Protams, kā jau modernai likumdošanai pienākas, uzņēmumu reģistru regulē arī citi normatīvie akti, kas ir apvīti ap Latvijas komercreģistru. Pavisam tieši uzņēmumu reģistru uzrauga galvenais valsts notārs, kuru ieceļ amatā Ministru kabinets.

Par cik uzņēmuma reģistrs ir vieta, kur ir atrodami visi uzņēmumi Latvijā, tam pieder vairākas galvenās filiāles, kuras ir izkaisītas pa Latvijas valsts teritoriju. Kamēr pati galvenā Latvijas uzņēmumu reģistra ēka atrodas Rīgā, tikmēr to var sastapt arī deviņās lielākajās pilsētās, kas ir: Bauska, Daugavpils, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Saldus, Valmiera un Ventspils. Pašlaik valsts uzņēmumu reģistrs atrodas galvenā valsts notāra Gunas Paideres uzraudzībā jau kopš 2013. gada 1. augusta.