• Starptautiskais Valūtas fonds jeb SVF (angļu valodā “International Monetary Fund” jeb “IMF”) ir starptautiska finanšu institūcija, apvienoto nāciju specializētā aģentūra, kas nodarbojas ar pasaules finanšu sistēmas pārraudzīšanu, lai nodrošinātu tās stabilitāti, sekmējot veiksmīgu tās dalībvalstu sociālo labklājību un ekonomisko attīstību.

 • Starptautiskais Valūtas fonds ir dibināts 1944. gada jūlijā, Apvienoto Nāciju organizācijas jeb ANO konferencē ASV, Bretonvudā. Šīs konferences laikā 45 valstu valdību pārstāvji vienojās par labu ekonomiskās sadarbības sistēmas izveidošanai. Tomēr oficiāli SVF darbojas no 1945. gada 27. decembra, kad tika parakstīts SVF Vienošanās līgums. SVF centrālais birojs atrodas ASV, Kolumbijas apgabalā, Vašingtonā. Balstoties uz 2010. gada datiem, SVF kopumā darbojas 2500 cilvēki no 158 dažādām valstīm.

 • Uz doto momentu Starptautiskais Valūtas fonds apvieno 187 valstis, turklāt, Latvija tajā tika uzņemta 1992. gada maijā.

 • Galvenais Starptautiskā Valūtas fonda izveidošanas mērķis bija izvairīšanās no postošās ekonomiskās politikas atkārtošanās, kas izraisīja 20. gadsimta 30. gadu Lielo depresiju.

 • Starptautiskā Valūtas fonda mērķi ir:

  • Starptautiskās sadarbības nodrošināšana monetārajā jomā;

  • Starptautiskās tirdzniecības paplašināšanas un atbilstošas izaugsmes veicināšana;

  • Valūtas kursu stabilitātes nodrošināšana;

  • Daudzpusējas maksājumu sistēmas izveidošana;

  • SVF dalībvalstu nodrošināšana ar iespējām izmantot SVF resursus maksājumu bilances problēmu gadījumā.

 • Starptautiskā valūtas fonda galvenie uzdevumi ir valūtas apmaiņas kursu, valstu maksājumu bilanču, kā arī citu makroekonomisko rādītāju uzraudzīšana. Ja nepieciešams, SVF valstu centrālajām bankām un valdībām sniedz finansiālu un tehnisku palīdzību. SVF seko līdzi dalībvalstu ekonomiskajam stāvoklim, bet draudu gadījumā brīdina tās un sniedz tām padomus.

 • Starptautisko Valūtas fondu regulē pilnvarnieku valde, starptautiskā monetārā un finanšu komiteja, kā arī izpilddirektoru valde.

 • Starptautiskajā Valūtas fondā par norēķinu vienību kalpo speciālās aizņēmuma tiesības jeb SDR (no angļu valodas “special drawing rights”).

 • Varētu sacīt, ka Starptautiskais valūtas fonds darbojas pēc akciju sabiedrības principa, jo tā pamatkapitālu veido dalībvalstu iemaksas kvotu veidā. 2008. gada 31. martā SFV kopējā kvota bija 217,3 miljardi SRD jeb 357,3 miljardi ASV dolāru.

 • Kvotas apmērs tiek aprēķināts balstoties uz tādiem pamatrādītājiem kā IKP jeb iekšzemes kopprodukts, tekošie maksājumi, tekošie ieņēmumi, tekošo ieņēmumu un tīrās kapitāla plūsmas oficiālās rezerves un svārstīgums.

 • Kvotas apmērs nosaka parakstītā kapitāla summu, SVF resursu izmantošanas iespējas, SDR apjomu, kas pienākas valstij kārtējās sadales gadījumos, valsts balsu skaitu, kas savukārt nosaka valsts ietekmi lēmumu pieņemšanas procesā.