Kas ir pasīvie ienākumi?

  • Pasīvie jeb nenopelnītie ienākumi ir ienākumi, kas netiek iegūti no uzņēmējdarbības vai algas izmaksas. Vienkāršiem vārdiem sakot, tie ir ienākumi, kurus gūst no uzkrājumiem, dividendēm un cita veida automātiskām sistēmām, neieguldot savu fizisko darbu.
  • Pasīvie ienākumi ir regulāri un, visbiežāk, ilgtermiņa ienākumi. Lai pasīvie ienākumi būtu ilgtermiņa ienākumi, ir būtiski viena projekta pasīvos ienākumus pakāpeniski ieguldīt citos projektos ar pasīvo ienākumu mērķi, tādējādi radot arvien lielākus un stabilākus ilgtermiņa pasīvos ienākumus.
  • Pasīvie ienākumi, tāpat kā jebkuri oficiālie ienākumi, tiek aplikti ar nodokli.
  • Lai gan varētu šķist, ka pasīvie ienākumi ir pats labākais un, varētu pat sacīt, sapņu ienākumu veids, jo to gūšanai nav jāiegulda savs darbs, tā tomēr nav.
  • Pasīvie ienākumi visbiežāk kalpo par aktīvo ienākumu alternatīvu jeb papildus ienākumu avotu aktīvo ienākumu nedienu gadījumā. Kā rāda pieredze, vairākuma gadījumu lielāks peļņas potenciāls ir aktīvajiem ienākumiem, bet pasīvie ienākumi ir jāatstāj tikai kā peļņas plāns “B”. Pasīvie ienākumi atkarībā no to avota ir pakļauti daudzām un dažādām mikro un makro ekonomikas svārstībām, kas nereti veido zudumus, kas ir lielāki par pašiem pasīvajiem ienākumiem.

Kādi ir pasīvo ienākumi avoti?

Pasīvos ienākumus iespējams iegūt:

  • no īres jeb nomas aktivitātēm.
  • no tirdzniecības vai uzņēmējdarbības aktivitātēm, kurās ienākumu guvējs pats ne fiziski, ne materiāli aktīvi nepiedalās. Šādas aktivitātes tiek dēvētas par investīcijām uzņēmumos. Šādu investīciju procentu likmes ir mērāmas no 5% līdz 10% gadā.
  • no finanšu un kapitāla pieauguma, noguldot finanšu līdzekļus finanšu un kapitāla tirgus instrumentos (krājkontos, depozītos, 2. un 3. pensiju līmenī, uzkrājumos ar apdrošināšanu, ieguldījumu fondos, obligācijās, akcijās). Šajā gadījumā ienākumi veidojas no procentiem, kas, balstoties uz konkrēto gada procentu likmi, tiek aprēķināti no kopējās noguldījuma summas. Lai varētu iztikt ar pasīvajiem ienākumiem vien, noguldījumiem ir jābūt mērāmiem vairākos miljonos vai vismaz tūkstošos, jo noguldījumu procentu likmes parasti ir mērāmas viena procenta robežās. Piemēram, noguldot 1000 EUR ar gada procentu likmi 0,05%, pēc gada pieaugums sasniedz tikai 50 EUR apmēru, tad var parēķināt, cik daudz naudas būtu jānogulda, lai varētu iztikt ar pasīvajiem ienākumiem vien.
  • no interneta mārketinga (komisijas, procenti).
  • no kādas uzņēmuma daļas. Esot kādas uzņēmuma daļas īpašniekam, ir iespēja gūt pasīvos ienākumus.
Kā redzams, pasīvie ienākumi nav nemaz tik viegli un ātri iegūstami, tāpēc tie nekādā gadījumā nevar aizstāt aktīvos ienākumus, ja vien jūsu rīcībā nav vairāki miljoni vai desmitiem tūkstošu, ar kuriem stratēģiski, gudri un pārdomāti rīkoties ilgtermiņā.