Līdz ar nebanku sektora attīstību un konkurences pieaugumu tajā ir novērojami dažādi likumu pārkāpumi jeb ar kreditēšanas jomu saistītas nelikumības, proti, ar kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu nodarbojas nelicenzēti kredītdevēji, kuriem, licences neesamības dēļ, nav tiesību to darīt. Šo nelicencēto kredītdevēju darbība satrauc patērētājus jeb, precīzāk, kredītņēmējus, jo tos māc bažas, ka tiem, pašiem neko nezinot, var sanākt saskarties ar kredītdevējiem, kuri nodarbojas ar nelikumīgu komercpraksi, tādējādi pakļaujot tos dažādiem, lielākiem vai mazākiem, finanšu riskiem. Par nelicenzētiem jeb nelikumīgiem kredītdevējiem tiek uzskatīti tādi aizdevēji, kuriem nav PTAC jeb Patērētāju tiesību aizsardzības centra licences, kas tiek piešķirtas Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. Šīs licences neesamība liek uzskatīt šos kredītdevējus par bezatbildīgiem, negodīgiem, neuzticamiem un, pats galvenais, nelegālas komercprakses veicējiem, kuri pakļauj briesmām ne vien savus klientus, kuri, pašiem nezinot, ir nodibinājuši kredītsaistības ar likuma pārkāpējiem, bet arī paši sevi. Pirms jebkāda veida kredītsaistību dibināšanas, it īpaši runājot par nebanku sektora kredītdevējiem, pārliecinieties, vai konkrētais kredītdevējs ir iekļauts PTAC licencēto kredītdevēju sarakstā. Tādā veidā jūs mazināsiet savas bažās un savas kredītsaisības padarīsit drošākas. Kā vēsta PTAC, jau tagad ir zināms, ka, ja vien negribat iekulties nepatikšanās, nevajag reģistrēties un aizņemties kredītus tādās mājaslapās kā kā www.creditor.lv, www.creditday.eu, www.aizdevums-jums.lv, kā arī www.kreditubirza.lv, kuras ir nelicenzēto kredītdevēju mājaslapas. Licenzēto kredītdevēju saraksts ir atrodams PTAC mājaslapā un tas pastāvīgi tiek aktualizēts. Jābrīdina, ka PTAC mājaslapā visu laiku pieminētā licence ir definēta kā speciālā atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tāpēc nesamulstiet. Šīs licences tiek izsniegtas, balstoties uz 29.03.2011. MK noteikumu Nr.245 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai” 5. punkta nosacījumiem. Lai par savām kredītsaistībām justos vēl drošāk un maksimāli samazinātu potenciālo kredītsaistību riskus, pārbaudiet ne vien jau pieminēto sarakstu PTAC mājaslapā, bet arī biedru sarakstu LNKA jeb Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas mājaslapā. Pirmkārt, LNKA ir apvienojušies tikai licencētie kredītdevēji, kuru darbība ir orientēta nebanku nozares pilnīgāku attīstību, LNKA biedru tēla uzlabošanu un interešu aizstāvību, rūpējoties par nebanku nozares attīstību ilgtermiņā. Otrkārt, LNKA biedri darbojas pēc vienotiem standartiem un filozofijas, mērķtiecīgi piekopjot atbildīgu un godprātīgu komercpraksi. Izvēlētā kredītdevēja esamība abu mājaslapu sarakstos rada dubultu drošību un uzticamību potenciālajām kredītsaistībām, tomēr arī kredītņēmējam pret šīm kredītsaistībām ir jāizturas nopietni un atbildīgi – tikai tad, kad abas kredītsaistībās iesaistītās puses izturēsies atbildīgi, kredītsaistības būs drošas un veiksmīgas.