Makroekonomika ir ekonomikas zinātnes nozare jeb mācība par ekonomiku kopumā.
 • Makroekonomikas priekšmets ir tautsaimniecību raksturojoši rādītāji un to izmaiņas.
 • Pie būtiskākajiem makroekonomikas rādītājiem pieder, piemēram, IKP jeb iekšzemes kopprodukts, NKP jeb nacionālais kopprodukts, inflācija, bezdarbs, valsts budžets, eksports, imports un citi rādītāji.
 • Nozīmīgākie makroekonomikas mērķi ir vispārējs iedzīvotāju dzīves līmenis, to ekonomiskā brīvība, vienlīdzība un drošība, ekonomikas izaugsme un ekonomiskā efektivitāte, cenu stabilitāte ir pilnīga nodarbinātība.
Piemēram apskatīsim konkrētus Latvijas makroekonomikas galvenos rādītājus 2014. gada beigās un 2015. gada sākumā. Cenas un izmaksas
 • 2015. gada sākums:
  • Gada inflācija patēriņa cenu indeksā jeb PCI ir -0,1%, gada pamatinflācija PCI ir 1,5%, 12 mēnešu vidējā inflācija PCI ir 0,5%, mēneša inflācija PCI ir 0,3%, gada inflācija saskaņotajā patēriņa cenu indeksā jeb SPCI ir 0,0%, bet 12 mēnešu vidējā inflācija SPCI ir 0,6%.
Reālais sektors
 • 2014. gada beigas:
  • Nominālais iekšzemes kopprodukts jeb IKP ir 6459,20 miljoni eiro, reālais IKP gada griezumā ir 2,1%.
 • 2015. gada sākums:
  • Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss gada griezumā ir 0,7%, mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās gada griezumā ir 9,3%.
Ārējais sektors
 • 2014. gada beigas:
  • Tekošā konta saldo ir -88,5 miljoni eiro, tekošā konta saldo attiecībā pret IKP ir -1,4%, ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā ir 259,5 miljoni eiro, ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā ir 4,0% pret IKP neto plūsmā.
 • 2015. gada sākums:
  • Eksports ir 770,7 miljoni eiro, eksports gada griezumā ir -3,6%, imports ir 925,6 miljoni eiro, imports gada griezumā ir -5,1%, ārējās tirdzniecības saldo ir -154,9 miljoni eiro.
Darba tirgus
 • 2014. gada beigas:
  • Darba meklētāju īpatsvars ir 10,2%, nominālās bruto darba algas pārmaiņas gada griezumā ir 6,6%, reālās darba algas (neto) pārmaiņas gada griezumā ir 7,9%.
 • 2015. gada sākums:
  • Reģistrētā bezdarba līmenis ir 9,1%, reģistrēto bezdarbnieku skaits ir 87,9 tūkstoši.
Valsts finanses
 • 2015. gada sākums:
  • Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance ir -78,8 miljoni eiro tekošajā mēnesī, valsts konsolidētā kopbudžeta bilance ir 10,2 miljoni eiro kopš gada sākuma, valsts konsolidētā budžeta izdevumi gada griezumā ir 7,8% kopš gada sākuma, valsts un pašvaldību parāds ir 8153,2 miljoni eiro, valsts un pašvaldību parāds ir 32,6% no IKP, nodokļu ieņēmumi gada griezumā ir 5,4% kopš gada sākuma.
Finanšu un monetārās norises
 • 2015. gada sākums:
  • Rezidentu noguldījumu atlikums ir 9391,10 miljoni eiro, rezidentu noguldījumu atlikums gada griezumā ir 4,9%, rezidentu kredītu atlikums ir 12501,70 miljoni eiro, rezidentu kredītu atlikums gada griezumā ir -4,5%, uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme ir 3,57%.