Ķīla

Ķīla pēc likuma nozīmē to, ka kāda manta tiek garantēta, kā samaksa par saņemtu aizdevumu, ja šis aizdevums netiek vai nu laikā samaksāts vai arī vispār netiek atmaksāts. Ķīla ir oficiāli jāreģistrē pie notāra un tā tiek piesaistīta noteiktam līgumam, kas šinī gadījumā ir šis kredīta līgums starp kreditoru un debitoru. Ķīla var būt gan kustamais gan nekustamais īpašums un tāpēc tā var būt gan dzīvoklis, gan māja, gan automašīna, kā arī dažāda veida tehnika un citas vērtslietas. No kreditora puses ķīla parasti kalpo, kā garantija, ja debitors kredītu nespēs atmaksāt, tad šī kredīta atmaksas vietā kreditors saņems šo mantu, un to pārdodot varēs atgūt savu ieguldīto naudu, bet no debitora puses tas nozīmē to, ka tiklīdz kredīta maksājumi tiks pārtraukti kreditors ir tiesīgs šo mantu debitoram atņemt.

Kredīts bez darba vietas

Aizdevuma izsniegšana bez darba vietas nozīmē to, ka aizdevējs debitoram izsniedz kredītu pat tad, ja šis debitors nav iestājies oficiālās darba saistībās un pēc likuma skatpunkta ir bez darba vai bezdarbnieks. Bet bezdarbnieka statuss nenozīmē to, ka šim cilvēkam nav ikmēneša stabili ienākumi, jo šie ienākumi var nākt gan no pasīvajiem ienākumu avotiem, gan no sociālajām garantijām un pat bezdarbnieka pabalsts vismaz 9 mēnešus ir, kā patstāvīgi ienākumi cilvēkam, kas ir nokļuvis šajā statusā. Kredītiestādes sms aizdevumus cilvēkiem bez oficiālas darba vietas izsniedz tad, ja var pārliecināties, ka šim cilvēkam arī bez šī algotā darba ir ienākumi un viņš būs spējīgs nomaksāt šo kredītu. Protams, šis process parasti ir ilgāks, jo ir jāpārbauda cilvēka bankas konts vai kā savādāk jāpārliecinās par šiem ienākumiem, bet neiespējami šādu kredītu saņemt nav.

Kredīts ar ķīlu un bez darba vietas

Kredīts pret ķīlu ir viens no pakalpojumu veidiem, ko ir iespējams dabūt arī cilvēkiem bez oficiāliem ienākumiem un pat vispār bez ienākumiem, tikai tad, ja attiecīgās ķīlas vērtība ir vienāda vai pārsniedz kredītā izsniegto summu, jo šādi kreditors nosedz savus riskus un pat tad, ja cilvēks nespēs maksāt aizdevumu piesavinoties līguma ietvaros šo mantu būs iesējams šo kredītā izsniegto naudu atgūt. Protams saņemt lielu kredītu pat ar ķīlu būs ļoti grūti, bet mazizmēra kredītus, tādus, kā ātrie kredīti parasti aizdevēji izsniedz pat bez oficiālas darba vietas un arī vidēja apmēra kredīti pēc kārtīgas visu aspektu noskaidrošanas ir pieejami pat tad ja tev nav darba!