Kas ir kredītreitings?

Kredītreitings ir kredītspēju novērtējums, ko piešķir reitinga aģentūras vērtspapīriem un to emitentiem, kas parasti ir valstis, pašvaldības vai lieli uzņēmumi. Kas ir kredītreitingu aģentūras? Ar kredītreitingu piešķiršanu valstīm nodarbojas tādas starptautiskas reitingu aģentūras kā, piemēram, “Standart & Poor’s”, “Moody’s Investors Service”, “Fitch”. Latvijai, papildus jau pieminētajām, kredītreitingu piešķir arī Japānas reitingu aģentūra “R&I”. Visu šo reitinga aģentūru kopējais reitings veido vispārējo kredītreitingu, kas iespējams kombinācijās no AAA līdz D (piemēram, AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C). Šīs kombinācijas nosaka, cik izdevīgi ir šajās valstīs ieguldīt. Ko zemāks ir kredītreitings, jo mazākas iespējas valstij aizņemties ārvalstu līdzekļus. Piemēram, Latvijai tas patlaban ir BBB+, kas paredz labas izredzes iegūt ārvalstu līdzekļus, turklāt, par maziem procentu maksājumiem vai uz garāku atmaksas termiņu.

Kā veidojas kredītreitings?

Kredītreitings veidojas, balstoties uz iepriekšminēto tirgus dalībnieku aktuālās finanšu situācijas un finanšu vēstures, kā arī izvērtējot to īpašumus un finansiālās saistības (kredītsaistības). Kredītreitinga iegūšanai tiek analizēti daudzi un dažādi kritēriji, kurus nosaka katra reitingu aģentūra individuāli, tomēr vienojošie kritēriji ir sekojoši: imports, eksports, inflācija, tautsaimniecība, valdības stabilitāte un ietekme, fiskālā politika u.c. faktori. Jāpiemin, ka kredītreitings neveidojas automātiski – tas tiek iegūts analizējot datus un analītiski domājot, un tas periodiski mainās. Nereti kredītreitings tiek piešķirts ar nokavēšanos, zaudējot objektivitāti un ticamību, tāpēc daudzi investori valstu vērtēšanā izmanto ne tikai kredītreitingus, bet arī citus datus. Kredītreitinga aģentūras bieži tiek vainotas arī pie ekonomiskajām krīzēm, jo vērtēšanas specifikas dēļ nereti sniedz jau neaktuālus vai nepelnīti zemus valstu kredītreitingus, kas samazina investīciju potenciālu.

Kāpēc tiek veidots kredītreitings?

Kredītreitings ir rādītājs, kas potenciālajiem kreditoriem un investoriem palīdz savlaicīgi saprast finansiālo saistību nokārtošanas iespējas, kā arī rādītājs, kas palīdz novērtēt objekta finansiālo uzticamību un maksātnespējas risku.

Kur tiek pielietots kredītreitings?

Varētu šķist, ka kredītreitings tiek pielietos tikai kreditēšanas jomā, tomēr tā pielietošanas jomu loks aizvien paplašinās, tiekot izmantots arī tādās jomās kā jauno apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana, īres nomas aprēķināšana, kā arī vakanču izskatīšana, palīdzot izvērtēt kandidātu īpašības.