Šķiet, ikviens zina, ka kredīts vienmēr tiek noformēts uz konkrētu termiņu, un tam tiek piemērota gada procenta likme jeb GPL, kas, sadalīta uz attiecīgo atmaksas termiņu, veido kredīta ikmēneša maksājuma summu. Katru mēnesi tiek maksāta konkrēta daļa no kredīta pamatsummas un attiecīgie procentu maksājumi. Kā rāda pieredze, jo garāks atmaksas termiņš, jo zemāka procentu likme, jo īsāks atmaksas termiņš, jo augstāka procentu likme. Spilgts piemērs ir ilgtermiņa banku kredīti, kuriem ir zemākas GPL, un īstermiņa nebanku kredīti, kuriem ir augstākas GPL. Kā nākas secināt, faktiski nav nozīmes, vai kredīts tiek noformēts uz garāku atmaksas termiņu ar zemāku procentu likmi, vai tas tiek noformēts uz īsāku atmaksas termiņu ar augstāku procentu likmi – kredīta kopsummu (kredīta pamatsummu un procentu maksājumus) rezultātā nāksies samaksāt vienādu abos gadījumos. Īsāks vai garāks kredīta atmaksas termiņš tiek piemērots, balstoties uz kredītņēmēja maksātspēju, proti, uz to, kādi ir kredītņēmēja ikmēneša ienākumi un kredīta ikmēneša maksājuma apmērs. Iepriekš minēto sakarību dēļ ikviens ir ieinteresēts iespēju robežās kredītu atmaksāt ātrāk, proti, nomaksāt kredītu pirms termiņa beigām, tādējādi ietaupot vērā ņemamu naudas summu uz procentu maksājumiem, kas jāatmaksā katru mēnesi kopā ar noteiktu kredīta pamatsummas daļu. Protams, reālā ekonomiskā situācija Latvijā reti kuram sniedz iespēju aizdevumu atmaksāt pirms termiņa, tomēr ikvienam var gadīties, piemēram, vinnēt loterijā, iegūt kādu vērtīgu mantojumu, atrast zelta krājumus vai iegūt ievērojami algas paaugstinājumu – šādas veiksmes gadījumi sniedz iespēju atbrīvoties no kredīta sloga ātrāk nekā tas sākotnēji bija paredzēts. Pirmstermiņa kredīta atmaksas iespējas piedāvā kā banku, tā nebanku kredītdevēji, tomēr tie nereti šo iespēju pasniedz kā īpašu bonusu, kaut gan tā ir tikai pašsaprotama un likumos noteikta iespēja, par kuru daudzi kredītņēmēji diemžēl nav informēti. Ja arī ir informēti, tad liela daļa kredītdevēju cenšas pirmstermiņa kredīta atmaksas gadījumā pieprasīt no tiem kādus mistiskus procentu maksājumus, kurus tie nav tiesīgi pieprasīt. Kā nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” Nr.257, kredītņēmēja pienākums ir maksāt procentus un citus maksājumus tikai par to laikposmu, kurā tas ir kārtojis savas kredītsaistības, un kredīta devējam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par kredītsaistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa. Ja jums ir iespēja atmaksāt kredītu pirms termiņa beigām, rakstiski informējiet par to savu kredītdevēju, rakstot iesniegumu. Arī par šo pakalpojumu kredītdevējs nav tiesīgs prasīt jums samaksu, izņemot situāciju, ja esat pārkreditējušies un nepieciešama līguma pārformēšana. Kredīta pirms termiņa atmaksas gadījumā jūs atgriežat visu atlikušo kredīta pamatsummas daļu uzreiz, un tiekat atbrīvoti no ikmēneša procentu maksājumiem, kas jums būtu jāmaksā vēl visu atlikušo termiņu. Interesējieties par savām tiesībām un iespēju robežās izmantojiet tās, jo, kā redzams, nereti nezināšana var dārgi izmaksāt.