Pirms jebkāda veida kredīta jeb neskaidras naudas aizdevuma ņemšanas viens no būtiskākajiem faktoriem, kas vienmēr ir jāizvērtē, lai nenāktos par kreditēšanas pakalpojumiem iztērēt pārlieku lielu summu, ir procentu likme. Procentu likme veido summu, kas kredītņēmējam papildus kredīta pamatsummai ir jāatmaksā kredītdevējam. Šajā gadījumā jo mazāka procentu likme, jo mazākas ir kredīta kopējās izmaksas. Procentu likmei ir būtiska loma arī tādos gadījumos, kad persona vēlas palielināt savus līdzekļus, veidojot naudas uzkrājumu. Brīvo naudas līdzekļu noguldīšana veido cilvēkam peļņu, kas savukārt veidojas no noguldījuma procentuālā pieauguma. Šajā gadījumā jo lielāka procentu likme, jo lielāks līdzekļu pieaugums. Lai kredīta gadījumā pārlieku nepārmaksātu, bet noguldījuma gadījumā gūtu pēc iespējas lielākus ienākumus, ir būtiski saprast, kas vispār ir procenti un kā notiek to aprēķināšana. Pastāv divi procentu veidi, proti, vienkāršie un saliktie procenti. Mūsdienās praksē vairākumā gadījumu tiek pielietota salikto procentu shēma. Vienkāršos procentus katrā periodā aprēķina no pamatsummas, savukārt saliktos procentus aprēķina, procentiem no pamatsummas pieskaitot procentus no uzkrātajiem procentiem iepriekšējos periodos, un to sauc par kapitalizāciju. Saliktie procenti tiek aprēķināti pēc formulas S=K(1+i)n, kurā S ir kopējā summa ar visiem procentiem, K ir kredīta vai noguldījuma summa, n ir maksājumu periodu skaits, piemēram, dienas, mēneši vai gadi, bet i ir procentu likme, kura izteikta decimālskaitī. Salikto procentu aprēķināšanas shēmu izmanto tādos gadījumos, kad maksājumi tiek veikti regulāri, piemēram, reizi nedēļā, mēnesī, ceturksnī vai gadā. Kredīta gadījumā salikto procentu shēmas izmantošana ir kredītņēmējam neizdevīga, jo liek pārmaksāt vairāk nekā tas būtu bijis vienkāršo procentu shēmas izmantošanas gadījumā. Piemēram, aizņemoties 1000 EUR uz 2 gadiem, ja procentu likme ir 10%, kredītņēmējam kopumā ir jāatmaksā 1210 EUR (S=1000x(1+0,10)2), bet pārmaksātā summa ir 210 EUR. Noguldījuma gadījumā salikto procentu shēmas izmantošana noguldītājam ir izdevīga, jo, noguldot daudzu, piemēram, krājkontā, depozītā vai termiņnoguldījumos, tas veido naudas līdzekļu uzkrājumu savai nākotnei. Piemēram, noguldot 1000 EUR uz 2 gadiem, ja procentu likme ir 10%, noguldītāja uzkrājums ir 1210 EUR (S=1000x(1+0,10)2), bet tīrā peļņa ir 210 EUR. Tomēr ne vienmēr kopsummu ir tik vienkārši aprēķināt, jo ir gadījumi, kad laika gaitā procentu likme svārstās. Tādā gadījumā tos sauc par saliktajiem procentiem ar mainīgu procentu likmi, un kopsumma tiek aprēķināta, katrā periodā balsoties uz attiecību procentu likmi. Šādā gadījumā, pieņemot, ka tiek ņemts 1000 EUR aizņēmums uz 2 gadiem ar procentu likmi 10%, kas katru gadu par vienu 1% samazinās, formula izskatās šādi: S=1000x(1+0,10)x(1+0,09)x(1+0,08).