Ja jums ir apgādājamie, jums noteikti ir vajadzīga apdrošināšana. Lai vai kā, ir tik daudz aspektu, kas pērkot apdrošināšanu, pirkšanas laikā var likts pajukt. “Vai jums nepieciešama dzīvības apdrošināšana visa mūža garumā?”. “Cik ilgu laiku jūs vēlaties būt apdrošināts?”. “Kur vislabāk iegādāties apdrošināšanas polisi?”. Bet visupirms ikvienam būtu svarīgi saprast, uz kādu laiku būtu nepieciešams apdrošināt savu dzīvību. Mēs piedāvājam jums sešus jautājumus, uz kuriem jums pašiem sev ir jāatbild un kas, iespējams, palīdzēs jums saprast, kāda dzīvības apdrošināšana jums nepieciešama. Jo skaidrāk jūs izpratīsit savu situāciju un vajadzības, jo labāk jūs varēsit pieņemt lēmumu par savu apdrošināšanu. 1. Cik jums gadu? Ja jūs tikai nesen esat sākušu pelnīt, ja jums ir daudz laika pelnīt un ja jums ir pietiekoši uzkrājumi, lai segtu izdevumus, ja gadījumā ar jums kaut kas nelāgs notiek, jums apdrošināšanas polise būs dārgāka. Savukārt, jo vecāks ir cilvēks, jo zemāka ir apdrošināšanas polises cena. 2. Kāda ir jūsu veselība? Dzīvības apdrošināšanas cenas tiek aprēķinātas, balstoties uz jūsu veselības stāvokli un dzīvošanas potenciālu. Jo lielāks ir risks, ka darbspējas gados jūs varētu nomirt, jo lielāka ir apdrošināšanas prēmija jeb apdrošināšanas polises cena. Balsoties uz šo faktu, ikvienam ir ieteicams rūpēties par savu veselību. Tādi paradumi kā smēķēšanas atmešana, veselīga ēšana un fiziskās aktivitātes var samazināt jūsu riska pakāpi un līdz ar to arī apdrošināšanas prēmijas apmēru. 3. Cik daudz parādu jums ir? Dzīvības apdrošināšana sedz vairāk par jūsu zaudētajiem ienākumiem. Apdrošināšana sniedz arī tādu priekšrocību kā palīdz jūsu apgādājamajiem segt jūsu parādus jeb kredītsaistības. Vai jūs vēlaties, lai jūsu ģimene paliek dzīvot jūsu mājā, ja tai ir hipotekārais kredīts? Vai jums ir vēl kādas parādsaistības, par kurām būs jāatbild kādam citam? Jo vairāk jums ir parādsaistību, jo augstāka būs apdrošināšanas polises cena. Kredīts var tikt mantots, bet dzīvības apdrošināšanas polise var palīdzēt segt šī kredīta maksājumus pēc kredītņēmēja aiziešanas aizsaulē. 4. Kādi ir jūsu aktīvi? Ja jums ir citi resursi un aktīvi, kurus jūsu apgādājamie var mantot pēc jūsu nāves, jums nav īpaši vajadzīga polise, kas 100% kompensētu jūsu zaudētos ienākumus. Visai jūsu finansiālajai situācijai ir liela loma tajā, kāda dzīvības apdrošināšana jums ir nepieciešama. 5. Cik daudz jūs katru mēnesi tērējat? Jūsu un jūsu ģimenes ikmēneša vajadzības var noteikt, izsekojot jūsu ienākumus un izdevumus personīgajā budžetā vai bankas izrakstā. Jo lielāku naudas summu jūs tērējat mēneša ietvaros, jo lielāka būs apdrošināšanas prēmija. 6. Cik daudz ienākumu nepieciešams jūsu apgādājamajiem? Dzīvības apdrošināšanas jēga ir nodrošināt jūsu apgādājamos, kad jūs paši to vairs nespēsit. Izvērtējiet, vai jūsu laulātais strādā algotu darbu un saņem sociālās apdrošināšanas pabalstus no darba vietas, kā arī to, cik ilgu laiku jūsu bērni vēl nedzīvos patstāvīgu dzīvi. Ja līdz šim jums nebija skaidru atbilžu uz šiem jautājumiem, tad tagad jums, iespējams, ir skaidrs, kāda veida dzīvības apdrošināšana jums ir nepieciešama, lai tā būtu piemērota jūsu pašreizējajai dzīves situācijai.