Bez inovācijām mūsdienu dzīve uzņēmumiem nav iespējama – viss nāk un aiziet tālumā, kā to saka kādā senā un visiem zināmām latviešu dziesmām. Mūsdienu konkurence ir tik milzīga, ka uzņēmumi, pat vissīkākie, ir spiesti attīstīties un ražot jaunas idejas – jaunus produktus, jaunus pakalpojumus, jaunas pieejas jau esošajiem pakalpojumiem, jaunu pieeju klientam, jaunus mārketinga principus, jaunas kampaņas utt. Jau šodien ir pieejami daudzi labākie piedāvājumi no daudz dažādiem uzņēmumiem, taču arī ar to ir par maz. Nekad nevar būt pietiekoši daudz inovāciju, jaunumu, ideju un veidu kā pasniegt savu produktu vai pakalpojumu klientam.

Respektīvi, lai uzņēmums spētu pastāvēt mūsdienās un turpināt savu dzīvi bez zaudējumiem un vienkāršas aiziešanas nebūtībā tikai tādēļ, ka uzrodas kāds cits uzņēmums, kurš piedāvā kaut ko labāku, jaunāku un kaut ko tādu, kas daudz vairāk atvieglo un efektīvāk risina cilvēku problēmas, ir nepieciešams rast un veidot jaunas inovācijas. Pirms runāt par pašām inovācijām, kā tādām, un iedziļināties to vispārējā būtībā, ir nepieciešams noskaidrot, kas tad īsti ir inovācija? Teju katru dienu mēs dzirdam ikvienu kladzinām vārdu “inovācija”, uzsverot to, cik ļoti kaut kas tāds ir nepieciešams, taču kas tas tāds ir?

Kas ir inovācija?

Skaidrojot šo vārdu ar tādu pavisam sausu definīciju, varētu teikt, ka inovācija, jo īpaši biznesa inovācija, ir kāda uzņēmuma jaunu ideju, jaunu paradigmu, darba veidu, metodoloģiju, produktu un pakalpojumu ieviešanas vai veidošanas process.

Pievēršoties šim visam mazliet padziļinātāk, tad par informāciju var nosaukt arī jaunu tehnoloģiju veidošanu vai izmantošanu, lai radītu dažādus jaunus veidus, kā palielināt uzņēmuma efektivitāti. Inovācijām vienmēr būtu jāiet kopā ar uzņēmuma vispārējo vīziju un galvenajiem mērķiem – inovācijai ir jābūt tam, kas palīdzēs to visu sasniegt ātrāk un efektīvāk. Parasti inovācijas pamatā ir inovatīvas idejas – ideju kopums, kas pēcāk tiek pārstrādāts un precizēts līdz pat smalkākajiem pamatiem, ietverot sevī tādus aspektus, kā idejas realitāti jeb to vai ideja ir patiesi reāli izdarāma, kā arī uzņēmuma spējas, finanses, idejas izturību, idejas inovativitāti un citas lietas.

Patiesi inovatīvs uzņēmums ir tāds uzņēmums, kurš rada jaunas idejas un jaunas inovācijas, balstoties uz jau visa tā, kas uzņēmumam jau ir. Piemēram, uzņēmumam ir jāveido inovācijas, balstoties uz jau esošajiem produktiem, pakalpojumiem un procesiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jāveido jaunas idejas, kā padarīt tieši šos esošos produktus un pakalpojumus vēl labākus un pilnvērtīgākus. Tā pat arī inovācijas tiek radītas tad, ja uzņēmumu vai sabiedrību ir skārusi kāda globāla problēma. Tādā gadījumā jaunajām idejām būtu jāstrādā tā, vai jābūt izstrādātām ar mērķi atrisināt šīs radušās problēmas.

Kāpēc inovācijas un inovatīvs produkts ir svarīgi?

Inovāciju mērķis ir radīt ne tikai jaunas idejas, ar kuru palīdzību uzņēmuma produkti, pakalpojumi un darbības process tiek uzlabots, padarot to daudz efektīvāku, izdevīgāku un ieguvumiem bagātāku visām iesaistītajām pusēm. Inovāciju galvenais mērķis ir radīt jaunu vai paaugstināt uzņēmuma vērtību vēl vairāk.

Šī jaunā vai uzlabotā uzņēmuma vērtība var nākt no jaunu peļņas avotu veidošanas un iespēju radīšanas, vai arī radot lielāku peļņu caur jau esošajiem produktiem un pakalpojumiem. Inovācija ir domāta, lai radītu efektivitāti, kas ļauj ieekonomēt laiku, resursus, tēriņus, taču tajā pašā brīdī piedāvāt lielākus ieguvumus. Inovācijas var būt jaunu mobilo sakaru tarifu plāni vai jauns galds, kuram ir tādas funkcijas, kas nekad agrāk vēl nav bijušas nevienam citam galdam. Inovācija ir jaunums un jaunums var pastāvēt jebkurā vietā. Taču, ir svarīgi atšķirt parastu jaunumu no inovācijas – ne vienmēr visi jaunumi ir labākie piedāvājumi un patiesas inovācijas.

Inovācijas ir kaut kas tāds, kas ir ne tikai jauns, bet arī padara jau esošo par daudz labāku vai ievieš kaut ko vēl pavisam nebijušu – inovatīvs produkts.

Uzņēmumu valodā – inovācijām ir jābūt tam, kas uzņēmumu ved lielākas peļņas virzienā, kā arī sniedz uzņēmumam daudz lielāku konkurētspēju attiecībā pret citiem uzņēmumiem.

Inovācijas Latvijā ir mazliet retāk, taču pavisam noteikti sastopama lieta, īpaši pēdējo 3 gadu laikā, kad inovācijas ir pārņēmušas Latvijas lielos un mazos uzņēmumus pateicoties visam tam, kas notiek pasaulē, pasaules tirgū un jaunajai tehnoloģiju attīstībai. Arī Latvijas uzņēmumi tiecas pēc inovācijām un ir radījuši daudz dažādu inovatīvu produktu. Tā pat arī Latvija ir izjutusi visas inovācijas sekas pateicoties veikaliem, kuri tirgo dažādas preces no ārvalstīm – ārvalstu inovācijas ieceļo Latvijā un sabiedrība dzīvo inovatīvu tehnoloģiju laikmetā arī pie mums. Tā pat arī Latvijas uzņēmumi mācās un vēro citu valstu un pasaules malu piemērus un ievieš jaunumus šeit. Un tie pavisam noteikti strādā.

Savukārt, lai uzņēmums varētu ieviest jaunu inovāciju, nepietiek vienkārši ar parastu ideju. Arī inovatīvi produkti Latvijā netika ieviesti tikai pateicoties idejām. Idejas var būt bezgalīgas, to var būt ārkārtīgi daudz, to var būt ļoti maz, taču pat simts inovatīvu ideju var izrādīties pavisam nederīgas, ja to realizācija ir vienkārši neiespējama uzņēmuma resursu vai apkārtējās vides vai dažādu citu apkārtējo faktoru dēļ. Tieši tādēļ pastāv uzņēmuma inovāciju cikls.

Uzņēmuma inovāciju cikls ir vairāku posmu kopums, caur kuriem jaunām idejām ir jāiziet cauri, lai tās kļūtu par reālām inovācijām. Lai gan nepastāv vienota inovāciju cikla, kas derētu visiem, uzņēmumiem tik un tā kaut kādā lielākā vai mazākā mērā nākas izvērtēt savas jaunās idejas. Tas parasti nozīmē:

  • Ideju ģenerēšanu;
  • Ideju testēšanu;
  • Ideju realizēšanu.

Parasti uzņēmuma inovāciju cikls tiek iedalīts četrās galvenajās daļās, kas visas ir cieši saistītas ar uzņēmuma modeli, mārketingu, procesu, produktiem un pakalpojumiem. Tad, kad ideja dodas cauri inovāciju ciklam, tā iziet cauri vairākām stadijām – atklāšanu, izpēti, veidošanu un piegādi.

  • Ideju atklāšana – šis ir pats pirmais inovāciju etaps. Tā ir vienkārša ideju ģenerēšana un piefiksēšana. Tā pat arī pirmajā stadijā tiek skatīts, vai kāda no idejām var radīt acīmredzamu vērtību, vai tā ir derīga vai savas ambiciozitātes dēļ ir neīstenojama.
  • Ideju izpēte – šajā stadijā visas apstiprinātās idejas tiek testētas caur dažādām pilotpgorammām, pilotpētījumiem, pavisam reāliem un fiziskiem produktu pārbaudījumiem utt.
  • Ideju veidošana un piegāde – šie divi pēdējie inovāciju cikla etapi ir saistīti ar pašu ideju īstenošanu jeb jaunā produkta, pakalpojuma vai uzņēmuma darbības procesa izveidošanu un nogādāšanu līdz sabiedrībai un klientiem.

Inovācijas ir viena no mūsdienu veiksmīga uzņēmuma galvenajām sastāvdaļām, jo tikai ar nemitīgu attīstību un jau esošā uzlabošanu mēs varam nodrošināt sev augstāku vietu konkurences līgā un tirgū. Inovācijas palielina uzņēmuma vērtību, palielina tā peļņu, atvieglo darbu, taču tajā pašā brīdī sniedz daudz vairāk ieguvumu gan uzņēmumam, gan klientam, nekā līdzšinējie produkti un pakalpojumi.