Gandrīz katrā modernā, attīstītā valstī ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citi nodokļi, kas tiek ieskaitīti valsts budžetā. Šogad arī Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) pieņēma lēmumu beidzot ieviest PVN, kas vēl vairāk pacēla un turpina celt to ekonomiku. Lai gan nodokļiem ir pozitīvs pienesums valstij, daudziem tie var likties mulsinoši, sevišķi saistībā ar to, kā EDS deklarācija ir jāaizpilda un kādas priekšrocības tā var sniegt nodokļu maksātājiem. Tāpēc ir vērts palūkoties vairāk padomos un vienkārši iepazīties ar elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS) un nodokļu maksāšanas pamatiem, tāpat pēc tam varat sīkāk apskatīt kā nebanku kreditoru salīdzinājums var palīdzēt jums iegūt papildus finanses un izdevīgus nosacījumus.

PVN Latvijā

PVN ir nodoklis, ko apliek ar nodokli apliekamām precēm. Šo nodokli Latvijā maksā nodokļu maksātāji. Neto bilance ir maksājama vai atgūstama – parasti ik mēnesi.

Nodokļu maksātāji Latvijā

 • Latvijas iedzīvotāji
 • PVN reģistrētas personas Latvijā
 • Citas ES dalībvalsts personas
 • PVN nereģistrētās personas Latvijā
 • PVN reģistrētas personas citā ES dalībvalstī
 • PVN nereģistrētās personas citā ES dalībvalstī
 • PVN reģistrētas personas trešajās valstīs
 • PVN nereģistrētas personas trešās valstīs
 • Trešo valstu personas

Nodokļa maksātāji vai nu ir vai nav reģistrēti Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā.

Ar PVN apliekamie darījumi

 • Preču piegāde par atlīdzību dalībvalsts teritorijā
 • Pakalpojumu sniegšana par atlīdzību dalībvalsts teritorijā
 • Preču imports
 • Preču vai pakalpojumu pirkumi saimnieciskās darbības ietvaros ES un ārpus ES
 • PVN nodokļu maksātāju reģistrācija

Juridiskās vai fiziskās personas, sadarbības puses vai personu grupas, kuras ir iesaistītas saimnieciskajā darbībā, var reģistrēties PVN maksātāju reģistrā.

Personai jābūt reģistrētai PVN maksātāju reģistrā, ja:

 • ar nodokli apliekamo darījumu vērtība ir pārsniegusi EUR 50 000 iepriekšējā 12 mēnešu periodā (iepriekšējā gada laikā)
 • ES tālpārdošanas darījumu vērtība iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegusi EUR 35 000
 • preču pirkumi, ko persona veic ES teritorijā un ārpus ES, sasniedz vismaz EUR 10 000

Citu ES dalībvalsts personai jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā Latvijas Republikā, ja:

 • preces, kas tiek apliktas ar akcīzes nodokli Latvijā, tiek piegādātas neapliekamajai personai
 • preces tiek piegādātas personai, kas nav apliekama ar nodokli, un tie ir uzstādīti vai novietoti iekšzemē
 • transporta pakalpojumi, ar transportu saistītie un ar precēm saistītie (novērtēšanas, remonta, tehniskās apkopes) pakalpojumi tiek sniegti neapliekamajai personai
 • pakalpojumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu jebkurai personai Latvijā

Reģistrācijai ir jānorāda šāda informācija:

 • reģistrācijas forma;
 • ja persona reģistrējas, tad ir jāsniedz pases kopija vai kāda cita pieņemama identifikācija
 • ja reģistrācija notiek ar pilnvaru palīdzību, tad ir nepieciešama šī dokumenta kopija

No 2010. gada 1. janvāra PVN atmaksāšanas procedūra ir mainīta Eiropas Savienībā (ES) saskaņā ar ES Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīvu 2008/9 / EK, ir noteikti jauni noteikumi PVN atmaksai nodokļu maksātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību atmaksas dalībvalstī.

Salīdzinot ar iepriekšējo kārtību, saskaņā ar kuru Latvijas Republikas nodokļu maksātāji nosūtīja pieteikumu par PVN atmaksu papīra formā tieši ES dalībvalsts nodokļu administrācijai, jaunā procedūra paredz, ka nodokļu maksātājiem no LV kuri neveic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, vēršas pie šīs dalībvalsts elektroniskās kompensācijas pakalpojuma sniedzēja, iesniedzot pieteikumu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam (VID), izmantojot EDS. Tāpat Latvijā reģistrētie nodokļu maksātāji var iesniegt PVN atmaksas pieteikumus, kas adresēti citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1514 (spēkā no 2007. gada 17. decembra).

Atbilde uz jautājumu, kā atgūt nodokļus

Vai jūs domājat, ka jūsu ienākumu nodokļa atmaksa Latvijā ir ļoti grūti izdarīt un nav vērts sevi apgrūtināt? Labas ziņas! Latvija visticamāk ir parādā pāris desmitus vai pat simtus eiro, un jūs varat iesniegt deklarāciju tiešsaistē tikai 5 minūtēs (patiesais stāsts)!

Jums var nākties iesniegt ikgadējo nodokļu deklarāciju Latvijā, ja:

 • esat pašnodarbinātais
 • iznomājiet savu nekustamo īpašumu
 • nopelniet ienākumus no dividendēm (un citi ienākumi tiek aplikti ar 10% nodokli)
 • nopelniet ienākumus ārzemēs Latvija (un Latvija ir jūsu nodokļu rezidences valsts)

Atbilstība ienākuma nodokļa atmaksai Latvijā

Latvijā jūs varat saņemt ienākuma nodokļa atmaksu, ja esat nodarbināts Latvijas organizācijā (gan peļņas gūšanai, gan bezpeļņas organizācijai), kas jūsu vārdā maksā pilnu ikmēneša vienotas likmes ienākuma nodokli. Mikrouzņēmumi un (tikai) dividendentu/kapitāla pieauguma nodokļu maksātāji nav ir tiesīgi saņemt ienākuma nodokļa atmaksu. Ja jums ir tiesības uz to, jūs saņemsiet 23% ienākuma nodokļa atmaksu. Vai jums ir jāmaksā 100 eiro par zobārstu vai profesionālo apmācību (ne tikai augstāko izglītību)? Tas ir 23 eiro nodokļa atmaksa jums – naudā! Jums ir jāsaprot, ka pārmaksāto nodokļu atgūšana nav nemaz tik sarežģīta kā varētu likties.

Sekojošie izdevumi nodrošina ienākuma nodokļa atmaksu:

 • Augstākā izglītība un profesionālā apmācība EEZ (valstu ekskluzīvās ekonomikas zonas valstīs (ne tikai Latvijā)
 • Medicīniskās aprūpes izdevumi
 • Ziedojumi sabiedrisko pakalpojumu organizācijām un politiskajām partijām
 • Iemaksas EEZ privātajiem pensiju fondiem (iesniegtas automātiski)
 • Veselības apdrošināšanas prēmijas iemaksas (iesniegtas automātiski)

Jūs varat uzskaitīt šos izdevumus savā nodokļu deklarācijā un saņemt 23% ienākuma nodokļa atmaksu (tas ir, ja jūs neesat iztērējis ieņēmumus). Ja neesat saglabājis pierādījumus par minētajiem izdevumiem, nekad nav par vēlu sākt. Neuztraucieties, jo maksimālā nodokļu atmaksa ir ierobežota. Tā tiek aprēķināta automātiski. nebanku kreditoru salīdzinājums.

VID deklarācijas iesniegšana EDS sistēmā

 • Pirmais solis: Ja pierakstāties EDS sistēmā pirmo reizi, ievadiet savu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai pabeigtu sava konta iestatīšanu.
 • Otrais solis: Jūs varat iesniegt nodokļu atmaksu 2018. gadā ne tikai par 2017. gadu, bet arī 2014., 2015. un 2016. (un jums vajadzētu to darīt!).
 • Trešais solis: Spiediet “Turpināt”.
 • Ceturtais solis: veiciet dubultklikšķi, lai brīvprātīgi iesniegtu pieprasījumu.
 • Piektais solis: apsveriet to, kādus lodziņus jums vajag atzīmēt – medicīniskie pakalpojumi un izglītība Latvijā, ziedojumi u.c. (atkarībā no tā, kāda pārmaksāto nodokļu atgriešana attiecas uz jums).
 • Sestais solis: Atkal spiediet “Turpināt”.
 • Septītais solis: Noklikšķiniet uz “Sagatavot manu deklarāciju”.
 • Astotais solis: Manuāli pārslēdzieties uz noteiktām veidlapām, kas ir pieejamas, atkarībā no to, ko vid deklarācijas piedāvātajā izvēlē, piemēram, ja jūs minējāt, ka vēlaties saņemt nodokļu atmaksu par medicīniskajiem pakalpojumiem, jums ir jāatver veidlapa D4.
 • Devītais solis: Pievienojiet sevi kā personu, par kuru jūs ziņojat par izdevumiem, augšupielādējiet izdevumu dokumentus (kvītis, rēķinus, darījumus utt.) Medicīniskajā aprūpē neietilpst zobārsti un operācijas. Zobārsti un operācijas iet zem nr. 8 “par ārstniecību pilnā apmērā” nevis “par ārstniecību”, kas ir nr. 6.
 • Desmitais solis: Atzīmējiet “Pirmreizējs dokuments” lapas kreisajā stūrī, ievadiet bankas datus un noklikšķiniet “Pārbaudīt un saglabāt”. Pēdējais solis ir noklikšķināt “Iesniegt”.

Šie ir pāris no galvenajiem soļiem, lai deklarācijas aizpildīšana būtu pareiza. Jūsu deklarācija tiks apstrādāta un ja jums būs nepieciešams kaut ko labot, būs jāiesniedz precizējums. Ar laiku nodokļu deklarācija un nodokļu atmaksas pieprasījums noteikti aizņems mazāk laika. Mūsdienās vid deklarācija ir padarīta ērtāka un pieejama visiem uz kuriem tā attiecas.