Protams, tas, vai biznesa uzsākšanai ir nepieciešams kredīts, ir atkarīgs gan no konkrētā biznesa jomas, mēroga, mērķiem, personāla, gan no esošā un nepietiekošā finanšu un kapitāla apmēra. Ja jūsu biznesa ideja pārstāv nelielu, konkurences ziņā mazu jomu, kuras realizācijas plānota vienas pilsētas, novada vai valsts robežās, kurai nav nepieciešams plašs personāls, kurai ir pieticīgi īstermiņa un reālistiski ilgtermiņa mērķi, un kurai jau ir neliels finanšu un kapitāla ieguldījums jeb tā saucamais starta kapitāls, var iztikt bez kredīta aizņemšanās, tomēr, ja situācija ir pretēja, biznesa uzsākšanai var nākties aizņemties kredītu. Mūsdienu ekonomiskajā situācijā vairākumā gadījumu biznesa uzsācēji tomēr ir spiesti aizņemties kredītu, jo biznesa ambīcijas ir augstas, un tādi finanšu līdzekļi, kādi nepieciešami stabila un ilgtspējīga biznesa uzsākšanai, tikai retajam ir pieejami uzreiz. Šo situāciju sakritības rezultātā daudzi jaunie biznesmeņi vēršanas pēc finansiālās palīdzības pie kredītdevējiem. Vai uzsākt biznesu ar finanšu kapitālu, ko veido kredīts, ir labi vai slikti? Viennozīmīgi atbildēt, vai tas ir labi vai slikti, nevar uzreiz, jo tas top zināms tikai pēc biznesa uzsākšanas. Proti, ja bizness ir tik veiksmīgs un peļņu nesošs, ka nav nekādu grūtību nokārtot kredītsaistības, tad uzsākt biznesu kredītā ir labi vai vismaz nav nekādu problēmu. Turpretī, ja bizness neattīstās tik veiksmīgi kā sākotnēji cerēts un nenes tādu peļņu, ka ir iespējams bez bažām nokārtot kredītsaistības, tad biznesa uzsākšana kredītā ir vērtējama kā slikta. Kā nākas secināt, šādu kredītsaistību likteni nav iespējams paredzēt, jo arī pašas biznesa idejas likteni nav iespējams laikus zināt, jo teorētiski jebkurš biznesa plāns ir izcils, tomēr tas nenozīmē to, ka arī realitātē tas darbosies tikpat izcili. Ja vien mums laikus būtu zināms jebkuras biznesa idejas un kredītsaistību rezultāts, tad, šķiet, nebūtu neviena izputējuša biznesa un debitora ar sliktu kredītvēsturi, tomēr to nekad nav iespējams laikus zināt. Vienīgais, ko mēs varam darīt, lai izvairītos no neveiksmīga biznesa un kredītsaistībām, ir apzināt un izanalizēt visus iespējamos riskus, kas saistīti ar biznesu un kredītsaistībām, kā arī ar biznesu kredītsaistībās. Risku apzināšana un to novēršanas plāna izstrāde sniedz iespēju laikus izvairīties no nevēlamiem riskiem, neietekmējot biznesu un ar to saistītās sfēras, piemēram, kredīta laicīgu un pilnīgu atmaksu. Gluži tāpat kā privātpersonām pirms pieteikšanās kredītam nepieciešams pārliecināties par savām iespējām kredītu atmaksāt, tāpat arī juridiskajām personām, kuras plāno uzsākt biznesu, pirms kredīta ņemšanas nepieciešams pārliecināties par iespējām atmaksāt kredītu ilgtermiņā. Tas iespējams tikai tādā gadījumā, ja ir izstrādāts konkrēts ilgtermiņa biznesa plāns, tomēr, kā jau iepriekš minēts, teorētiski viss var būt lieliski, bet realitātē viss var nebūt tik veiksmīgi.