Uz doto brīdi Latvijā specializēts ātro kredītu likums vēl nav izstrādāts – pastāv tikai atsevišķi punkti un panti saistībā ar ātrajiem kredītiem, kas ir iekļauti citos, tieši nesaistītos likumos, piemēram, “Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un “Civillikumā”. Pašlaik, kamēr specializēta ātro kredītu likuma vēl nav, Latvijā nebanku kredītdevēju jomu vistiešāk regulē un ietekmē “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” un 2011. gada 29. marta MK noteikumu Nr. 245 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”. Šo licenci līdz šim ir saņēmuši 52 Latvijas kredītdevēji, no kuriem tikai 18 kredītdevēji pārstāv nebanku sektoru. Visi likumprojekti ātro kredītu jomā, kas ir bijuši izvirzīti un apstiprināti līdz šim, ir bijuši saistīti ar šīs jomas kredītdevēju darbības ierobežošanu, kā arī patērētāju tiesību aizsardzību. Valsts cenšas ierobežot to darbību, lai palielināto šīs jomas naudas apriti valsts ekonomiskajā sistēmā, nevis tā uzkrāšanos nebanku sektora biznesā. Runājot par patērētāju tiesību aizsardzību, aktualizējas to aizsardzība dēļ būtiskā parādnieku skaita ātro kredītu jomā. Jau gadiem ilgi ir runāts par šīs jomas regulēšanas nepieciešamību, bet tikai nesen sarunas ir vainagojušās ar panākumiem – konkrētiem likumprojektiem un likumu grozījumiem. Pirmkārt, tagad nebanku kredītdevējiem privātpersonu kreditēšanai nepieciešams iegādāties iepriekš minēto licenci. Otrkārt, ir noteikti ierobežojumi arī ātro kredītu reklāmas jomā, kas ir saistīti ar to pārraižu biežumu, laiku un saturu. Treškārt, ir noteikti kredītlikmju jeb gada procentu likmju (GPL) griesti, kas nedrīkst pārsniegt 100%, kā arī ir ierobežoti maksājumu kavējumu procenti, kas nedrīkst pārsniegt 18% gadā un 0,05% dienā. Ceturtkārt, ir noteikts arī nebanku kredītdevēju darba laiks, kas aizdevumus atļauj izsniegt tikai laikā no pulksten 07:00 rītā līdz 23:00 vakarā. Piektkārt, ir noteikta arī patērētāju kreditēšanas līguma aizdevuma dalīta, līguma termiņam, procentiem un pamatsummai proporcionāla aizdevuma atmaksa ne retāka kā reizi mēnesī. Protams, liela daļa likumprojektu atrodas izstrādes stadijā vai vēl nav apstiprināti, bet idejiski tie nosaka, ka būs aizliegts izsniegt aizdevumus personām bez darba vietas, pastāvīgiem ienākumiem un ar negatīvu kredītvēsturi, kā arī neliela aizdevuma gadījumā klientam būs jāpierāda sava maksātspēja, uzrādot kredītdevējam, piemēram, izziņu no VID vai VSAA, sava bankas konta izrakstu un darba devēja rakstisku apliecinājumu. Balstoties uz iepriekš minēto, nākas secināt, ka ātro kredītu jomu jau ir skārusi gūzma pārmaiņu un tuvākajā laikā tā vēl tiks ierobežota un pakļauta dažādiem būtiskiem nosacījumiem.