Jāatceras, ka nevienas kredītsaistības netiek slēgtas uz mūžu un tās nav neatgriezeniska nolemtība, un, ja kredītdevējs un tā nosacījumi neapmierina kredītņēmēja vēlmes un prasības, to ir iespējams mainīt, veicot aizdevuma refinansēšanu.
 • Aizdevuma refinansēšana (rekreditēšana, pārkreditēšana, pārkreditācija, kredīta pārpirkšana) kredītsaistību noformēšana pie jauna kredītdevēja uz jaunu nosacījumu pamata jeb kredītsaistību nokārtošana ar jauna aizdevuma palīdzību.
 • Jebkuras aizdevuma refinansēšanas mērķis ir izdevīgāku kredīta nosacījumu iegūšana un kredīta kopējo izmaksu samazināšana. Refinansēšana ir viens no, ja tā var teikt, ieročiem cīņā par kredītņēmēju labklājību.
 • Aizdevuma refinansēšana tiek izmantota vairākos gadījumos, tomēr izplatītākais refinansēšanas iemesls ir situācija, kurā, atrodoties vienās kredītsaistībās, tiek konstatēts, ka pie cita kredītdevēja uz to pašu noteikumu pamata ir iespējamas izdevīgākas kredītsaistības.
 • Runājot par citiem aizdevuma refinansēšanas iemesliem, jāmin sekojošas situācijas:
 • Kredītdevējs nepiekrīt grozīt līguma nosacījumus, piemēro nesamērīgi augstu komisijas maksu par līguma nosacījumu grozīšanu, vērā ņemami paaugstina procentu likmi;
 • Kredītņēmējs vēlas mainīt kredīta līguma nosacījumus, piemēram, SMS kredita kredīta summu, kredīta atmaksas termiņu, procentu likmes veidu u.tml., bet kredītdevējs tos piedāvā uz neizdevīgu nosacījumu pamata;
 • Kredītdevējs vienprātīgi nomaina kredīta procentu likmi, balsoties uz iepriekš noslēgtā līguma nosacījumiem;
 • Kredītņēmējam pēkšņi ir radušās finansiāla rakstura problēmas ar aizdevuma atmaksu;
 • Kredītņēmējam ir vairākas kredītsaistības pie dažādiem kredītdevējiem un tas vēlas tos apvienot, tādējādi samazinot un vienkāršojot kredīta maksājumus.
 • Aizdevuma refinansēšanas iespēju izskatīšanā tiek vērtēti tādi rādītāji kā kredītņēmēja ienākumi, citas kredītsaistības, kā arī kredītvēsture. Refinansēšana faktiski ir kredīta noformēšana no jauna, tāpēc uz to attiecas visi tie paši noteikumi, kas ir saistīti ar jauna kredīta noformēšanu. Balstoties uz kredītņēmēja atbilstību kredītdevēja nosacījumiem aizdevuma refinansēšana tiek veikta vai netiek veikta.
 • Refinansēšana kredītsaistības vairākumā gadījumu padara izdevīgākas, tomēr jāpiemin, ka arī pati refinansēšana maksā naudu, kas var sasniegt vairākus simtus eiro un kura turklāt ir jāsamaksā uzreiz, tāpēc pirms refinansēšanas ir jāņem vērā arī šis aspekts. Jāpiemin arī tas, ka par refinansēšanu ir jāmaksā tikai iepriekšējam nevis jaunajam kredītdevējam, tomēr jaunajam kredītdevējam nāksies maksāt par tiem pakalpojumiem, par kuriem kredīta noformēšanas gadījumā parasti ir jāmaksā. Nevajadzētu uzreiz paļauties uz to, ka refinansēšana vienmēr ir izdevīga, un nedomājot uzsākt refinansēšanu, bet gan izvērtēt kredīta izmaksas uz jauno noteikumu pamata, kā arī novērtēt, vai kredītdevējs līdz ar refinansēšanu nepiedāvā vēl kādus bonusus. Vienmēr ir ieteicams iespēju robežās mēģināt panākt vienošanos ar jau esošo kredītdevēju un tikai absolūtas vienoties nespējas gadījumā veikt refinansēšanu, jo kredītdevēji parasti ir ieinteresēti saglabāt savus klientus un piekāpties to vēlmēm.
 • Refinansēšanas laikā tiek noslēgta trīspusēja vienošanās – starp kredītņēmēju un abiem, iepriekšējo un jauno, kredītdevējiem, jo kredītņēmējam tiek izsniegts kredīts vai kredīta daļa, kuru tam ir jāatmaksā vēl iepriekšējām kredītdevējam.
 • Refinansēšana parasti noris apmēram vienu mēnesi.
 

Izvēlies ReFinansēšanas piedāvājumus